Wiadomości

 • 30 lipca 2021
 • 8 października 2021
 • wyświetleń: 5121

Kwalifikacja wojskowa w naszej gminie rozpocznie się 12 października

Za nami:

Zgodnie z obwieszczeniem wojewody śląskiego o kwalifikacji wojskowej w 2021 roku w województwie śląskim zostanie ona przeprowadzona w okresie od 9 sierpnia do 19 listopada. Dla osób z gminy Czechowice-Dziedzice kwalifikacja wojskowa odbędzie się od 12 do 20 października.

wojsko
Kwalifikacja wojskowa w naszej gminie rozpocznie się 12 października · fot. UM Bielsko-Biała


Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w powyższym terminie w godzinach od 7.00 do 12.00 w budynku Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej przy ul. Emilii Plater 14.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
 • mężczyzn urodzonych w 2002 r.;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 ukończyły naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 r., poz. 944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Do kwalifikacji wojskowej należy zabrać:
1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);
2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3. aktualną fotografię (legitymacyjną) bez nakrycia głowy;
4. zaświadczenie o pobieraniu nauki (zwróć się do dyrekcji szkoły o jego wydanie w terminie poprzedzającym stawienie się do kwalifikacji);
5. jeśli się nie uczysz, zabierz świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (lub klasy);
6. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia.

Przeniesienie do rezerwy:
 • osób posiadających kategorię zdolności A lub D - następuje (co do zasady) po upływie 14 dni od otrzymania orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej albo z dniem zrzeczenia się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron.
 • osób posiadających kategorię B - nastąpi po ponownym stawieniu się przed komisją lekarską i uzyskaniu kategorii A lub D.

Wpis w książeczce wojskowej potwierdzający przeniesienie do rezerwy można uzyskać:
 • w czasie kwalifikacji wojskowej - w siedzibie właściwej Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 • po zakończeniu kwalifikacji wojskowej - w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej ul. Piastowska 14.

Osoby uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - kategoria zdolności E, nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Sankcje egzekucyjne i karne

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny
 • wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 • wójt lub burmistrz (prezydent miasta) lub wojskowy komendant uzupełnień składa zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu czynu zabronionego (art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej).

mp / czecho.pl

źródło: WKU Bielsko-Biała

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.