Wiadomości

  • 30 lipca 2021
  • wyświetleń: 2567

UM ogłosił przetarg na zimowe utrzymanie dróg do 2024 roku

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach ogłosił przetarg na zimowe utrzymanie dróg do sezonu 2023/2024. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, zatok przystankowych, zatok postojowych oraz kładek na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


W sumie firma, która wygra przetarg będzie działać na terenie podzielonym na pięć stref: "Czechowice-Dziedzice Centrum/Północ", w której znajduje się łącznie 73,504 km dróg (drogi gminne to 58,242 km, drogi powiatowe - 15,262 km), "Czechowice-Dziedzice Południowe", gdzie znajduje się 65 km dróg, "Czechowice-Dziedzice Górne/Dolne" (36,1 km dróg), "Zabrzeg / Ligota Miliardowice oraz Ligota do ul. Czechowickiej" (63.3 km dróg) oraz "Bronów/Ligota" (45,6 km dróg). Koniec obowiązywania zamówienia przewidziano na 30 kwietnia 2024 roku. Firmy mogą startować do przetargu na obsługę jednej lub kilku stref, a otwarcie ofert nastąpi 31 sierpnia.

Jak wyglądała "Akcja zima" na terenie Czechowic-Dziedzic w sezonie 2020/2021? Omawiano to na Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Jak poinformował Janusz Moryto, inspektor w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami czechowickiego Urzędu Miejskiego, drogi na terenie naszej gminy były utrzymywane w trzech standardach (III, IV i V standard). W pierwszej kolejności były odśnieżane główne ciągi komunikacyjne, a następnie drogi o znaczeniu lokalnym oraz dojazdowe. Drogi w V standardzie są utrzymywane "na biało".

Działania związane z utrzymaniem dróg w okresie zimowym były realizowane zgodnie z planem i były one dostosowane do potrzeb. Koszty realizacji "Akcji zima" na terenie gminy Czechowice-Dziedzice były uzależnione od panujących warunków atmosferycznych i ilości opadów. Ze względu na łagodną zimę w sezonie 2019/2020 koszty akcji były niższe, niż w sezonie zimowym 2020/2021, gdy przez długi okres czasu utrzymywały się niskie temperatury i opady śniegu. W minionym sezonie koszty "Akcji zima" nie przekroczyły kwot wynikających z zawartych umów i nie było potrzeby ich aneksowania.

Czechowicki Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami zajmuje się również utrzymaniem dróg powiatowych. Z tego powodu środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy przekazuje powiat bielski. Zgodnie z dotychczasową umową na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz bieżące utrzymanie czystości dróg, powiat przekazywał gminie kwotę 600.000 zł, w tym 400.000 zł było przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg. Obecnie powiat zadeklarował przekazanie na realizację zadania również kwotę 600.000 zł, choć gmina zwróciła się o przekazanie kwoty 700.000 zł.

Jeden z radnych zasiadających w Komisji Gospodarki i Rozwoju, Mariusz Sekta, zastępca przewodniczącego komisji, odnosząc się do utrzymywania dróg na biało w sezonie zimowym zwrócił uwagę, że część dróg lokalnych, w tym dróg dojazdowych jest pagórkowata i dosyć stroma, np. ul. Kościelna, co utrudnia bezpieczny przejazd samochodów na tego typu drogach.

- W umowie z wykonawcą "Akcji zima" w rejonie Czechowic Południowych i Czechowic Górnych uwzględniono konieczność uszorstnienia podjazdów i zjazdów dróg na terenach pagórkowatych, celem zapewnienia bezpieczeństwa na tych drogach. Pierwsze prace związane z odśnieżaniem dróg rozpoczynają się około 4.00 rano, by umożliwić mieszkańcom wyjazd do pracy. W związku z tym, mogą występować trudności z przejazdem na drogach lokalnych w porze nocnej - poinformował Moryto.

Janusz Moryto stwierdził również, że gmina nie płaci firmom za utrzymanie gotowości do pracy, lecz za wykonaną pracę w czasie "Akcji zima" i nie przewiduje się zmian w tym zakresie. Ponadto jeden z członków komisji, Krzysztof Szczypka stwierdził, że w czasie zimy były przypadki wyjazdu pługów do odśnieżania dróg, mimo, że nie było opadów śniegu. Inspektor w czechowickim WIZD podkreślił, że nie było takiej możliwości, ponieważ bez dyspozycji dyżurnego koordynującego Akcję Zima, żaden pług nie wyjechał w teren. Być może pojazd był skierowany do innych działań np. na DK-1.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.