Wiadomości

  • 3 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 1894

Burmistrzowie i wójtowie z powiatu bielskiego obradowali w Jasienicy

Na zaproszenie wójta Jasienicy Janusza Pierzyna w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jasienicy obradował Konwent Wójtów i Burmistrzów z udziałem starosty bielskiego Andrzeja Płonki i przewodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego.

Burmistrzowie i wójtowie z powiatu bielskiego obradowali w Jasienicy
Burmistrzowie i wójtowie z powiatu bielskiego obradowali w Jasienicy · fot. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


W spotkaniu udział wzięli wszyscy wójtowie i burmistrzowie gmin naszego powiatu, Czesław Machalica przewodniczący Rady Gminy Jasienica oraz członkowie Zarządu Powiatu Barbara Adamska i Grzegorz Gabor. Gminę Czechowice-Dziedzice reprezentował zastępca burmistrza, Maciej Kołoczek.

Obrady rozpoczęły się od omówienia realizacji przez powiat bielski zadań z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej w kontekście współpracy z gminami powiatu. Temat ten szczegółowo omówiła Katarzyna Olszyna dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej zwracając uwagę na fakt, iż w związku z trwającą od roku 2020 sytuacją ewidentnego ograniczenia skierowań do DPS i co za tym idzie utrzymującymi się wolnymi miejscami w tych placówkach istnieje szereg zagrożeń dla finansowania DPS-ów. Taki stan rzeczy może spowodować konieczność podjęcia decyzji o ich restrukturyzacji.

Starosta bielski wspólnie z dyrektor PCPR zwrócili się do lokalnych włodarzy o pilną analizę własnych potrzeb i ewentualnych możliwości w zakresie skierowania mieszkańców do prowadzonych przez powiat DPS-ów. Dyrektor K. Olszyna przestawiła również zebranym informacje na temat pomocy repatriantom osiedlającym się na terenie naszego powiatu. Repatriantów przyjęły dwie gminy : gmina Kozy i gmina Wilkowice.

Natomiast Elżbieta Chaber naczelnik Wydziału Budownictwa bielskiego Starostwa Powiatowego przypomniała obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku zmiany legislacyjne, dotyczące przepisów w zakresie budowy wież telekomunikacyjnych. Naczelnik E. Chaber podkreśliła, że wybudowanie wieży, rozpoczęcie jej użytkowania oraz późniejsze jej funkcjonowanie związane jest z obowiązkiem wykonywania badań pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji dla potrzeb ochrony ludzi i środowiska.

Sprawozdania z takich badań, wykonywanych przez certyfikowane laboratoria są składane przed rozpoczęciem użytkowania do Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, która wydaje opinię sanitarną w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla dopuszczenia do użytkowania stacji bazowej telefonii komórkowej. Wydanie pozytywnej opinii jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy badania przeprowadzone w otoczeniu stacji wykażą, że poziomy pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludzi w otoczeniu stacji są niższe niż poziomy dopuszczalne, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

O propozycji rozpoczęcia prac nad nowym powiatowo - gminnym systemie informacji o terenie na spotkaniu mówiła Ewa Sikora naczelnik Wydziału Geodezyjno - Kartograficznego. Naczelnik E. Sikora poinformowała o zmianie ośmiu rozporządzeń do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym o nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 31 lipca 2021 roku i mogą mieć bezpośredni wpływ na wysokość dochodów w gminach z tytułu podatków od nieruchomości. Ponadto przedstawiła informacje o pracach koncepcyjnych związanych z przywróceniem strony internetowej prezentującej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin.

Podczas Konwentu poruszono również aktualne tematy związane ze współpracą gmin i powiatów w realizacji zadań publicznych.

W związku z zapowiadaną kolejną falą zachorowań na COVID - 19 przedstawiciel Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Bożena Korzeniewicz przedstawiła informację o realizacji szczepień przeciw COVID - 19 w powiecie bielskim. Poruszyła problem profilaktyki oraz szerokiej promocji i organizacji kampanii informacyjnej zachęcającej do zaszczepienia się przeciwko COVID -19 w celu osiągnięcia odporności zbiorowej oraz przede wszystkim zwiększenia świadomości dotyczącej znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia publicznego i zdrowia wszystkich mieszkańców. Zachęciła do promowania szczepień podczas organizacji gminnych i sołeckich uroczystości i jubileuszy z możliwością korzystania z mobilnych punktów szczepień, które mogą w tym czasie zostać zorganizowane w ścisłej współpracy z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym.

mp / czecho.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.