Wiadomości

  • 3 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 1139

Znaki przeciwpożarowe - co oznaczają i gdzie stosujemy?

Materiał partnera:

Znaki ochrony przeciwpożarowej mają na celu ostrzegać przed niebezpieczeństwem wystąpienia pożaru, jak również wskazywać rozmieszczenie sprzętu gaśniczego. Jeżeli w obiekcie dojdzie bowiem do rozproszenia ognia, każda minuta ma ogromne znaczenie dla ochrony zdrowia, życia i mienia. Z tego powodu warto znać znaki przeciwpożarowe - zarówno straż pożarna, jak i samodzielnie można dzięki nim rozpocząć akcję gaśniczą.

Whitpress


Normy dotyczące znaków ochrony przeciwpożarowejW 2016 roku doszło do zmiany obowiązujących norm z zakresu znaków bezpieczeństwa w tym znaków ochrony przeciwpożarowej. Dotychczas istniały trzy normy - PN-N-01256-01:1992, PN-N-01256-04:1992 oraz PN-N-01256-02:1994. Od tego roku międzynarodowa norma PN-EN ISO 7010:2012 zastąpiła normę PN-N-01256-01:1992, natomiast pozostałe współpracują z nią równolegle.

Nasz kraj stał się atrakcyjnym miejscem zarówno dla turystycznych, jak i biznesowych celów. Dotychczasowe oznakowanie mogło zatem wprowadzać zamieszczanie w przypadku osób zza granicy. Wprowadzając międzynarodową normę unifikujemy się więc z oznakowaniem PPOŻ innych krajów.

Jak wyglądają znaki przeciwpożarowe?Znaki zgodne z nową obowiązującą normą różnią się od dotychczasowych szatą graficzną i brakiem jakichkolwiek instrukcji słownych. Do najbardziej widocznej zmiany zalicza się pojawienie się charakterystycznego płomienia w prawym dolnym rogu. Piktogramy ochrony przeciwpożarowej mają dominujący kolor czerwony z elementami w odcieniu kremowym/białym.

Znaki przeciwpożarowe powinny być czytelne, jak również jasno określać dane urządzenie lub wskazówki w przypadku wystąpienia pożaru w budynku. Wykonane z fotoluminescencyjnych materiałów są widoczne nawet w nocy lub w miejscach o słabym naświetleniu.

oznaczenia-na-parkingu.jpeg


Znaki przeciwpożarowe zgodne z ISO 7010Piktogramy przeciwpożarowe zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 pozwalają m.in. na szybką lokalizację gaśnicy, hydrantów wewnętrznych, drabiny pożarowej, czy alarmu pożarowego. Znaki ochrony przeciwpożarowej przedstawiają również drzwi przeciwpożarowe, aplikatory mgły wodnej, butlę gaśniczą i przenośny aplikator piany. Wskazują wyłączniki prądu, kurki instalacji gazowej, stanowisko czerpania wody lub dźwig przeciwpożarowy.

Uzupełniające znaki ochrony przeciwpożarowejW celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, szczególnie w obiektach, gdzie występuje zwiększone ryzyko pożaru m.in. hale produkcyjne łatwopalnych materiałów stosuje się uzupełniające znaki ochrony przeciwpożarowej.

Mogą one np. wskazywać wyłącznik prądu, czy syreny przeciwpożarowe. Uzupełniające znaki ochrony PPOŻ informują także o miejscach, gdzie występują płynne gazy, materiały utleniające, czy o niebezpieczeństwie wybuchu. Wśród tego typu oznaczeń można również spotkać się z tabliczką mówiącą o pojemności zbiornika wodnego, jak również wskazywać lokalizację punktu czerpania wody.

Gdzie muszą znajdować się znaki przeciwpożarowe?Ze znakami przeciwpożarowymi spotykamy się najczęściej w zakładach pracy, jak również w takich miejscach jak galerie handlowe, czy budynki użyteczności publicznej m.in. szkoły i szpitale. Według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, znaki PPOŻ muszą znajdować się w obiektach, gdzie znajdują się co najmniej dwa wyjścia (z wyłączeniem budynków mieszkalnych).

baner-znaki-przeciwpozarowe


Dlaczego odpowiednie rozmieszczenie znaków przeciwpożarowych jest tak ważne?
Pomijając wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawnych, odpowiednie umiejscowienie znaków PPOŻ realnie pozwala uniknąć ryzyka utraty zdrowia, życia i mienia. Warto bowiem pamiętać, że rozprzestrzenienie się małego ognia w dewastujący pożar to kwestia kilku minut. Każda sekunda ma zatem znaczenie, dlatego prawidłowe oznakowanie pozwala zyskać niezwykle cenny czas i zminimalizować wszelkie straty, a nawet opanowanie pożaru przed przyjazdem straży pożarnej.

W przygotowaniu artykułu pomógł sklep Techem posiadający w swojej ofercie mi. certyfikowane znaki przeciwpożarowe: https://sklep.techemznaki.pl/znaki-przeciwpozarowe