Wiadomości

  • 4 sierpnia 2021
  • 6 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 8052

Jest dotacja na modernizację kościoła NMP Wspomożenia Wiernych

Podczas nadzwyczajnej sesji czechowickiej Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek, 5 sierpnia, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przekazania dotacji celowej na modernizację kościoła pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Dziedzicach. To, skąd pochodzą środki, wyjaśnił zastępca burmistrza Czechowic-Dziedzic, Paweł Mrowiec.

Trwa gruntowny remont kościoła w Dziedzicach
Jest dotacja na modernizację kościoła NMP Wspomożenia Wiernych · fot. Parafia NMP Wspomożenia Wiernych


W procedurze umożliwiającej udzielenie dotacji, wpłynął wniosek parafii rzymskokatolickiej NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach - Dziedzicach. Jak czytamy w projekcie uchwały, dotacja będzie przeznaczona na "częściowe skucie tynków zewnętrznych i docieplenie ścian zewnętrznych przy użyciu tynku termoizolacyjnego" oraz "zastosowanie w części witraży dodatkowych stałych witryn konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem trzyszybowym montowanych od strony zewnętrznej".

Wniosek wpłynął do Urzędu Miasta 24 czerwca, w związku z ogłoszonym przez burmistrza Czechowic - Dziedzic dodatkowym terminem do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (kościół NMP Wspomożenia Wiernych został wpisany do rejestru zabytków 1 czerwca). Nabór był prowadzony od 17 czerwca do 18 lipca.

Łączny koszt prac objętych wnioskiem wynosi 288 222,87 złotych(100 %). Wysokość dotacji może wynosić do 80% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac przy zabytku. Gmina przyznała kwotę 230 578,30 złotych, co stanowi 80% z całości kosztów potrzebnych na przedsięwzięcie. Koszty własne to 57 644,57 zł, czyli 20%.

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej zastępca burmistrza Czechowic-Dziedzic, Paweł Mrowiec wyjaśnił, skąd pochodzą środki na dotację. 180 tysięcy złotych to pieniądze przekazane gminie Czechowice-Dziedzice przez powiat bielski "na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Czechowice-Dziedzice". Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Powiatu pod koniec czerwca. 50 tysięcy złotych to środki własne gminy. Jak zwrócił uwagę zastępca burmistrza, środki na kompleksową modernizację świątyni pochodzą również ze zbiórek prowadzonych wśród wiernych - do tej pory w taki sposób udało się zebrać ponad 300 tysięcy złotych.

- Konieczność przeprowadzenia prac konserwatorsko - restauratorskich związana jest ze złym stanem technicznym budynku kościoła pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach - Dziedzicach. Elewacja zewnętrzna pokryta jest tynkiem, w którym występują zniszczenia, ubytki i odparzenia. Ponadto występują liczne wykwity oraz pęknięcia. W środku kościoła występują liczne zawilgocenia tynków - powoduje to ich niszczenie i odpadanie, związane jest to z dużymi stratami ciepła głównie przez witraże zamontowane w otworach okiennych oraz słabą izolacyjność cieplną ścian i drzwi - czytamy w projekcie uchwały w sprawie dotacji.

- W związku z potrzebą ochrony i ratowania zabytku Starosta Bielski decyzją 13 maja 2020 roku zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę właścicielowi terenu dla prac konserwatorsko - restauratorskich w ramach zadania "Modernizacja budynku kościoła Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów na działce nr 702/7". Jednocześnie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach pismem z dnia 7 maja 2020 roku, mając na uwadze konieczność zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku, działając na podstawie przepisów ustawy o opiece nad zabytkami postanowieniem z dnia uzgodnił przedstawione zamierzenie inwestycyjne. Zakres robót jest zgodny z wytycznymi konserwatorskimi sformułowanymi uprzednio przez WKZ, zatem WKZ w postanowieniu zaakceptował zawarte rozwiązania projektowe dla inwestycji - wyjaśnia dokument.

- Parafia rzymskokatolicka NMP wspomożenia Wiernych wnioskowała w 2018 roku do gminy o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na "Remont elewacji budynku Kaplicy przy kościele pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów na działce nr 702/7". Gmina udzieliła dotacji w wysokości 50 000 zł - 78,9 %. Roboty zostały wykonane - kaplicę cmentarną odrestaurowano. Zgodnie z protokołem komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wniosek uzyskał pozytywną opinię w dniu 20 lipca 2021 roku - podsumowuje projekt uchwały.

Kościół NMP

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Kościół NMP" podaj

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Kościół NMP" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.