czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 11 września 2007
  • wyświetleń: 906

Projekty złożone do Programu Rozwoju

Gmina Czechowice-Dziedzice złożyła projekty trzech zadań do Programu Rozwoju Subregionu na lata 2007 -2013. Na liście podstawowej znalazło się zadanie: „Kolej na Przedsiębiorczość”, dotyczące rewitalizacji i adaptacji dworca kolejowego. Wartość zadania oszacowano na 5 mln zł, z czego gmina może pozyskać blisko 80% planowanych kosztów.

Na liście rezerwowej znalazły się dwa zadania:
 budowa Parku na Osiedlu Północ (wartość zadania oszacowano na ok. 3mln zł),
 remont elewacji Kina „Świt” (wartość zadania oszacowano na około 2,5 mln zł).

W obu przypadkach kwota dofinansowania może sięgnąć 85% wartości kosztów kwalifikowanych. Należy pamiętać, że zadania te znalazły się na liście rezerwowej, a to oznacza, że istnieją niewielkie szanse na pozyskanie dofinansowania tych projektów ramach procedury pozakonkursowej. Aby zwiększyć szanse na pozyskanie dofinansowania realizacji tych zadań, zostaną one najpierw zgłoszone w ramach konkursów RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Program Rozwoju Subregionu jest pozakonkursową procedurą wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Województwo Śląskie zostało podzielone na 4 subregiony – centralny, południowy, północny i zachodni. Gmina Czechowice- Dziedzice wchodzi w skład Subregionu Południowego (Miasto Bielsko – Biała, powiat bielski, cieszyński i żywiecki).

Aby uzyskać dofinansowanie projekty te, muszą spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne niezbędne do otrzymania wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

UG Czechowice-Dziedzice

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.