Wiadomości

  • 10 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 1204

Rehabilitacja stacjonarna po przebytym COVID-19 w ramach NFZ

Artykuł sponsorowany:

W Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój dostępny jest kompleksowy program rehabilitacji dla osób, które przeszły zakażenie COVID-19 (bez względu na to czy chory był hospitalizowany czy nie).

Uzdrowisko Goczałkowice


Bezpłatna rehabilitacja realizowana jest w ramach świadczeń NFZ i może trwać od 2 do 6 tygodni. Pacjenci mają zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską oraz wsparcie psychologiczne. Plan zabiegów przygotowywany jest zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ i obejmuje średnio 4 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie.

Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. W celu rozpoczęcia leczenia niezbędne jest skierowanie na rehabilitację, które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.

Do skierowania należy dołączyć aktualne wyniki badań:
  • badanie obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
  • aktualna morfologia, CRP,
  • aktualne badanie EKG
  • inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta.


Skierowania wraz z aktualnymi wynikami badań na rehabilitację postcovidową, w ramach NFZ w formie papierowej, należy składać w Dziale Obsługi Medycznej lub przesłać na adres pocztowy:
  • Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.
  • ul. Uzdrowiskowa 54
  • 43-230 Goczałkowice - Zdrój


Skierowania można składać też mailowo pod adresem: rehabilitacja.covid@gozdroj.pl

O terminie rozpoczęcia leczenia będziemy zawiadamiać pacjentów telefonicznie na wskazany w skierowaniu numer telefonu. Więcej informacji na stronie: http://www.gozdroj.pl oraz pod nr tel. 32/ 449 20 31