czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 11 sierpnia 2021
  • 15 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 3911

Na posiedzeniu komisji omawiano funkcjonowanie straży miejskiej

Na lipcowym posiedzeniu Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego czechowickiej Rady Miejskiej omawiano funkcjonowanie straży miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Działalność SM omawiał m.in. Sławomir Walczak, nowy komendant jednostki.

Reklama

straż miejska, radiowóz,
Na posiedzeniu komisji omawiano funkcjonowanie straży miejskiej · fot. Straż miejska w Czechowicach-Dziedzicach


Sławomir Walczak funkcję komendanta straży miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach objął 22 lipca. Podczas omawiania działalności czechowickiej SM funkcjonariusz zaproponował przeprowadzenia audytu wewnętrznego oraz poinformował o planach wprowadzenia elektronicznego zapisu interwencji i zgłoszeń prowadzonych przez dyżurnego SM, co ułatwi prace i pomoże w sporządzaniu zestawień. Komendant dodał, że w najbliższym czasie konieczna będzie wymiana serwera, którego awarie powodują między innymi utratę łączności z miejskim systemem monitoringu.

Nowy komendant straży miejskiej zwrócił też uwagę na konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu siedziby SM. W budynku przecieka dach, odpadają tynki, pojawia się grzyb, należy więc doprowadzić obiekt do stanu, który nie będzie powodował żadnego zagrożenia dla pracowników i petentów.

Jak powiedział Sławomir Walczak, w najbliższy czasie planuje się również dokonania szeregu zakupów potrzebnego sprzętu, w tym zakup dodatkowego urządzenia do badania stanu trzeźwości. Rozważa się również zakupy krzesełka transportowego w razie konieczności ewakuacji osoby niepełnosprawnej, defibrylatora, koca gaśniczego do archiwum oraz trzech automatycznych urządzeń do dezynfekcji rąk.

Podczas posiedzenia komisji przedstawiono również sprawozdanie z działalności czechowickiej straży miejskiej za 2020 rok oraz pierwsze półrocze 2021 roku. W 2020 roku, w toku postępowania zastosowano 308 pouczeń, wystawiono 213 mandatów kredytowych na kwotę 30550 zł oraz 4 mandaty gotówkowe na kwotę 600 zł. Łącznie wystawiono 217 mandatów na kwotę 31150 zł. Skierowano też 22 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Pszczynie, z kolei policji przekazano zgodnie z kompetencjami 9 spraw. Najwięcej zgłoszeń od mieszkańców gminy - 319 - dotyczyło wykroczenia "kto krzykiem, hałasem, alarmem lub wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym". 287 zgłoszeń dotyczyło artykułu 191 ustawy o odpadach "kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów", a 263 - ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi "kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazowi".

W 2020 roku do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej odwieziono 126 osób, które będąc w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem dały powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu bądź też zagrażających życiu i zdrowiu innych osób. Osoby te doprowadzono celem wytrzeźwienia i zapewnienia opieki medycznej.

Według przedstawionych statystyk w 2020 roku straż miejska przyjęła 2665 telefonicznych lub osobistych zgłoszeń w związku z którymi podjęła interwencje oraz czynności wyjaśniające. Przeprowadzono też 27240 kontroli miejsc użyteczności publicznej.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku czechowicka straż miejska zastosowała 61 pouczeń, wystawiła 60 mandatów kredytowych na kwotę 7550 zł oraz 2 mandaty gotówkowe na kwotę 200 zł. Łącznie wystawiono 62 mandaty na kwotę 7750 zł. Skierowano 13 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Pszczynie. Policji przekazano zgodnie z kompetencjami 30 spraw. Do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej odwieziono 27 osób. SM przyjęła 1421 telefonicznych lub osobistych zgłoszeń w związku z którymi podjęła czynności wyjaśniające, przeprowadzono 11231 kontrole miejsc użyteczności publicznej.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.