czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 12 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 1007

PKO BP testuje ugody dla Frankowiczów, którzy pozwali już bank

Materiał partnera:

Większość banków posiadających portfele kredytów walutowych nie zajęło jednoznacznego stanowiska w sprawie planu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego proponowania Frankowiczom ugód. Jedynie bank PKO BP opowiedział się za wdrażaniem projektu i jeszcze w czerwcu podjął kroki zmierzające do wytypowania grupy klientów, którzy otrzymają propozycję ugody

Whitpress


Pełnomocnicy banku próbują kontaktować się z prawnikami reprezentującymi kredytobiorców w sporach sądowych, przesyłając im pisma z propozycjami ugody. Jak wynika z treści jednego z takich pism opublikowanego przez serwis Franknews.pl, propozycje obejmują wyłącznie kredytobiorców będących w trakcie procesu sądowego wytoczonego przeciwko bankowi.

Prawnicy PKO BP rozsyłają pisma do pełnomocników FrankowiczówMedia społecznościowe obiegła pod koniec czerwca informacja, że prawnicy banku PKO BP rozsyłają do reprezentujących kredytobiorców kancelarii prawnych pisma z propozycjami ugód dla Frankowiczów, którzy są już w trakcie sporu sądowego. W pismach zawarta jest propozycja przekształcenia kredytów frankowych tak jakby od początku były zawarte w złotych, z oprocentowaniem według stawki WIBOR plus marża. W ten sam sposób miałyby zostać oprocentowane ewentualne nadpłaty lub niedopłaty. Prawnicy banku proszą w piśmie o podanie nazwisk klientów, którzy byliby zainteresowani takimi warunkami ugody i sygnatur spraw sądowych, jak również deklarują gotowość przesłana szczegółowych rozliczeń.

PKO BP planuje rozszerzyć mediacje z klientamiZ oficjalnych komunikatów banku wynika, że od pewnego czasu testowane jest rozwiązanie z ugodami dla Frankowiczów. Bank chce w najwyższym stopniu ułatwić ten proces klientom, oferując możliwość przeprowadzenia go zdalnie. Zakładane są dwie ścieżki oferowania ugód - przed sądem powszechnym (dotyczy kredytobiorców pozostających w sporze sądowym z bankiem) oraz negocjowanie warunków przed Sądem Polubownym przy KNF. W drugim wariancie, w razie wypracowania porozumienia ugodę podpisuje się w placówce banku. Bank posiada pozytywne doświadczenia z mediacji przed Sądem Polubownym KNF i przymierza się do proponowania takiego rozwiązania większej grupie klientów. Miałoby to nastąpić jeszcze przed startem masowej i automatycznej akcji ugód.

Masowe ugody PKO BP dopiero jesieniąPKO BP potwierdził, że od kilku miesięcy pracuje nad wypracowaniem quasi systemowego przekształcenia kredytów frankowych. Konwersja objęłaby szeroką grupę klientów banku. Cały proces może rozpocząć się dopiero jesienią. Opóźnienie jest efektem pojawienia się wątpliwości natury formalnej, w związku z koniecznością dostosowania oferty do wymogów KNF.

Dotychczasowe symulacje konwersji obejmowały wyłącznie wariant ze zmienną stopą procentową. KNF oczekuje, że bank przedstawi klientom już na etapie negocjacji dwie symulacje kredytu po konwersji - ze zmienną i stałą stopą procentową. Bank planował przedstawianie klientom symulacji w dwóch wariantach dopiero po podpisaniu ugody. Na takie rozwiązanie nie godzi się jednak KNF. Jak wynika z szacunków banku, w większości przypadków rata kredytu ze stałą stopą procentową będzie wyższa niż obecnie. Wobec tego pojawia się dylemat czy konieczna będzie nowa ocena zdolności kredytowej klienta, czy też można z niej zrezygnować uznając, że produkt jest bezpieczniejszy po wyeliminowaniu ryzyka kursowego. Jednym z rozwiązań branych pod uwagę przez bank jest częściowa spłata przez klienta kapitału, co zapobiegłoby wzrostowi raty po konwersji. Wszystkie opcje i wątpliwości bank PKO BP omawia na bieżąco z KNF.

Większa aktywność banków w kwestii ugódJakkolwiek większość banków podchodzi z rezerwą do propozycji KNF i wyczekuje na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego zaplanowane na wrzesień, to kancelarie Frankowiczów odnotowują większą aktywność banków. Banki zintensyfikowały działania w kierunku proponowania klientom ugód. W większości dotyczy to konkretnych spraw toczących się w sądach, chociaż zdarzają się propozycje ugodowe obejmujące większą liczbę postępowań. Proponowane warunki są zbieżne z tymi, które przedstawił w grudniu ubiegłego roku szef KNF. Oferty dotyczą jednak wyłącznie kredytobiorców pozostających w sporze sądowym z bankami, którzy nie spłacili jeszcze całości kredytu.