czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 12 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 7838

Zbliża się budowa kładki nad DK-1. Jest obwieszczenie burmistrza

W Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czechowice-Dziedzice pojawiło się obwieszczenie burmistrza o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki nad drogą krajową nr 1 w rejonie ulicy Kopernika. Dzięki dokumentowi znamy szczegóły inwestycji.

Kładka nad DK-1 czy remont dróg? Zadecydują mieszkańcy Górnych
Zbliża się budowa kładki nad DK-1. Jest obwieszczenie burmistrza · fot. Google Street View


W dokumencie, podpisanym przez zastępcę burmistrza Czechowic-Dziedzic, Macieja Kołoczka, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określono środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia.

Dzięki dokumentowi znamy więcej szczegółów inwestycji. W związku z realizacją przedsięwzięcia zmieni się nieznacznie układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kopernika. Zlikwidowane będzie połączenie ul. Kopernika z DK-1 po stronie wschodniej, na nitce w stronę Katowic, a ul. Kopernika będzie zakończona placem do zawracania. W pierwotnym dokumencie określającym decyzję burmistrza Czechowic-Dziedzic błędnie podano informację o nitce w stronę Bielska-Białej, którą porusza się m.in. autobus linii nr 3 czechowickiego PKM. W środę, 11 sierpnia w Biuletynie Informacji Publicznej gminy pojawiło się sprostowanie tej omyłki.

Jak czytamy w dokumencie, budowa kładki. Nie zmieni to natężenia ruchu w jej obszarze. Wykonanie projektowanej inwestycji ma na celu poprawę warunków użytkowania drogi krajowej oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych w jej sąsiedztwie przez wykonanie bezkolizyjnego przejścia nad drogą krajową. W miejscu projektowanej inwestycji zlokalizowane są w głównej mierze istniejące drogi: DK-1 i ul. Kopernika oraz łąki i nieużytki, częściowo zalesione. Tereny przyległe stanowią w większej części tereny inwestycyjne oraz rozproszonej zabudowy jednorodzinnej wraz z towarzyszącymi drogami dojazdowymi.

- W związku z planowaną inwestycją przewiduje się konieczność wycinki drzew i krzewów rosnących wzdłuż drogi krajowej i ul. Kopernika i kolidujących w sposób bezpośredni z projektowanym zakresem inwestycji. W związku z tym tutejszy organ wskazał warunki służące zminimalizowaniu oddziaływania inwestycji na środowisko w związku z planowaną wycinką. Wycinkę drzew i krzewów prowadzić należy poza okresem lęgowym ptaków, który przypada od 1 marca do 15 października - wyjaśnia obwieszczenie.

Zakres robót budowlanych na dojściach obejmie pasy o szerokości od około 2 metrów do ok. 7,2 m i na długości około 30 m. Nawierzchnie na obiekcie przewidziano jako żywiczne, które zostaną wykonane ręcznie, natomiast nawierzchnie chodników z kostki betonowej układanej ręcznie lub bitumiczne rozkładane mechanicznie. Ponadto projektowana kładka oraz dojścia będą miały zapewnione odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych. W przypadku niekorzystnych warunków sytuacyjno-wysokościowych przewiduje się odprowadzenie wód opadowych do studni chłonnych zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej.

Pełną treść decyzji środowiskowej można znaleźć tutaj, a postanowienie prostujące omyłkę - tutaj. Więcej o budowie kładki portal czecho.pl pisał tutaj.

mp / czecho.pl
źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.