czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 20 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 1280

Stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży. Do kiedy złożyć wniosek?

Już niebawem w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022.

Reklama

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Pl. Jana Pawła II 1, informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022 składać należy w dniach od 1 do 15 września roku szkolnego 2021/2022, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 do 15 października danego roku szkolnego w w/w Wydziale pokój 104, tel. 32-21-47-111 w godz. od 730 do 1530 (od poniedziałku do środy), od 7.30 do 17.30 (czwartek), od 7.30 do 13.30 (piątek).

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Stypendium przysługuje:
  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 j.t.) czyli 528 zł netto.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków o stypendia socjalne, w tym dokumentów potrzebnych do ustalenia miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie można uzyskać w UM w Czechowicach-Dziedzicach pok. 104 parter.

Kontakt telefoniczny: 32 214 71 11.

ab / czecho.pl

źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.