Wiadomości

 • 4 września 2021
 • 5 września 2021
 • wyświetleń: 1163

Przy diecezjalnej Caritas powstało centrum wolontariatu

Fundacja Caritas Diecezji Bielsko - Żywieckiej rozpoczęła 1 sierpnia projekt, finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Głównym celem dwuletniego projektu jest rozwój wolontariatu, na obszarach Diecezji Bielsko-Żywieckiej, poprzez powołanie Centrum Wolontariatu, którego główna siedziba mieści się w Bielsku-Białej, przy ulicy Polnej 31.

Przy diecezjalnej Caritas powstało centrum wolontariatu
Przy diecezjalnej Caritas powstało centrum wolontariatu · fot. Caritas diecezji bielsko-żywieckiej


Centrum Wolontariatu jest miejscem spotkań, przestrzenią wymiany doświadczeń i dzielenia się pomysłami wolontariuszy, jak również centrum szkoleniowym wszystkich, którzy chcą zaangażować się w niesienie pomocy. Ponadto projekt zakłada rozwój istniejących struktur wolontariatu Caritas, poprzez zaplanowany system szkoleń i doradztwa dla dotychczas działających wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas, w których głównie zaangażowane są dzieci i młodzież oraz Parafialnych Zespołów Caritas. Ksiądz Tomasz Niedziela - opiekun wolontariatu - stawia ambitny cel rozszerzenie sieci wolontariatu, poprzez powołanie trzydziestu nowych Szkolnych Kół Caritas oraz zaangażowanie większej liczby parafian, aniżeli zakładają wskaźniki projektu.

Okres pandemii w sposób szczególny odcisnął piętno na relacjach międzyludzkich, przyczyniając się do odnowy tych relacji i nadania im zupełnie nowego wymiaru i znaczenia. Pragnienie kontaktu, bliskości i niesienia pomocy od dawna nie było tak ważne i zauważalne wśród społeczeństwa. Projekt jest realną odpowiedzią na potrzeby nie tylko tej części społeczeństwa, która pomocy potrzebuje - ale również tych, którzy chcą zaangażować się w różne jej formy.

Pamiętajmy, że wolontariat to coś więcej aniżeli pomoc:
 • W - wyzwala empatię
 • O - obejmuje opieką potrzebujących
 • L - likwiduje bariery
 • O - organizuje różne formy pomocy
 • N - niweluje poczucie odrzucenia i samotność
 • T - tworzy więzy międzyludzkie
 • A - aktywizuje do działania
 • R - rozwija kompetencje społeczne
 • I - inspiruje
 • A - amortyzuje niepowodzenia
 • T - toruje drogę nowym inicjatywom i pomysłom

mp / czecho.pl

źródło: Caritas Bielsko

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.