Wiadomości

  • 3 września 2021
  • 5 września 2021
  • wyświetleń: 6644

Jest odpowiedź burmistrza ws. dotacji na remont "Lasku"

W Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czechowice-Dziedzice pojawiła się odpowiedź burmistrza Mariana Błachuta na interpelację radnej Magdaleny Kubik w sprawie działań samorządu związanych z pozyskaniem
pozabudżetowych środków finansowych na remont Parku Miejskiego "Lasek".

Lasek, park miejski,
Jest odpowiedź burmistrza ws. dotacji na remont "Lasku" · fot. mp / czecho.pl


Przypomnijmy, na początku sierpnia do burmistrza Czechowic-Dziedzic trafiła interpelacja radnej Magdaleny Kubik w sprawie działań związanych z pozyskaniem pozabudżetowych środków finansowych na remont Parku Miejskiego. Jak zauważyła Kubik, samorząd złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy Parku Miejskiego "Lasek" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich. W kwietniu wniosek był w trakcie oceny. - Zwracam się zatem z prośbą o informację zwrotną, czy zostały przyznane środki? Jeżeli nie, to jakie dalsze działania zostaną podjęte celem pozyskania środków własnych lub zewnętrznych, by wyremontować park? - pytała radna Kubik.

Dzisiaj w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czechowice-Dziedzice pojawiła się odpowiedź burmistrza Mariana Błachuta w tej sprawie. - Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie, wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, został złożony 2 lutego tego roku, w ramach naboru do Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych dla gmin z województwa śląskiego, w których funkcjonowały likwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - poinformował samorządowiec.

Lasek, park miejski,
Jest odpowiedź burmistrza ws. dotacji na remont "Lasku" · fot. mp / czecho.pl


- 1 czerwca, na oficjalnej stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach została zamieszczona informacja o rozstrzygnięciu wyżej wymienionego naboru wraz z listą gmin, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Wniosek gminy Czechowice-Dziedzice dotyczący przedmiotowego zadania nie został wybrany do dofinansowania. W województwie śląskim wybrano do dofinansowania jedynie 12 wniosków, na łączną kwotę 6.750.000,00 zł - dodał burmistrz Czechowic-Dziedzic.

- Pragnę podkreślić, iż Wydział Strategii i Rozwoju, Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, na bieżąco monitoruje wszelkie możliwości pozyskania dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania, zarówno ze środków krajowych jak i europejskich - podsumował Marian Błachut.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.