Wiadomości

  • 6 września 2021
  • 7 września 2021
  • wyświetleń: 8816

Będzie kolejna podwyżka stawki za wywóz śmieci? Trwają konsultacje

W Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czechowice-Dziedzice pojawiła się informacja na temat konsultacji społecznych w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsultacje trwają do najbliższego czwartku, 9 września.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Według projektu uchwały Rady Miejskiej, który umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, planuje się, że nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 30 złotych miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - poprzednio było to 25,5 zł za osobę. Ponadto stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania śmieci w sposób selektywny, będzie wynosić 90 złotych.

Konsultacje w sprawie uchwały, która według planów ma wejść w życie 1 października, trwają do 9 września w trybie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Skąd plany samorządu, aby podwyższyć stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Omawiano to na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów czechowickiej Rady Miejskiej. Burmistrz Marian Błachut poinformował, że po siedmiu miesiącach system gospodarki odpadami na terenie gminy się nie bilansuje. Wpływy z opłat za wywóz odpadów od mieszkańców nie pokrywają rzeczywistych kosztów systemu. Od stycznia 2021 roku gmina rozlicza się z operatorem na podstawie ilości odebranych odpadów komunalnych od mieszkańców, a nie ryczałtowo jak było dotychczas. W związku z tym operator za każdy miesiąc wystawia fakturę za faktyczną ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych.

Ponadto samorządowiec przypomniał, że przy ustalaniu stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców na 2021 rok w wysokości 25,50 zł, zwracał uwagę, że może ona nie pokryć rzeczywistych kosztów systemu i tak się stało. Biorąc pod uwagę dotychczasowe koszty stawka opłaty za odbiór odpadów powinna wynosić ok. 30-31 zł, by system gospodarki odpadami się bilansował.

Jak wskazał Marian Błachut, jedną z przyczyn wzrostu kosztów systemu gospodarki odpadami na terenie gminy jest duży wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Burmistrz przypomniał, że część mieszkańców oraz radnych oczekiwała poszerzenia zakresu świadczonych usług. Zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zniesiony został limit ilości odpadów zielonych odbieranych w PSZOK. Zwiększyła się także ilość odbieranych odpadów budowlanych. Odbierane są duże ilości odpadów wielkogabarytowych. Wszystko to spowodowało wzrost kosztów systemu. Przy zmianie sposobu rozliczania się z gminą, operator nie jest zainteresowany zmniejszeniem ilości odbieranych odpadów, czy kontrolą odpadów przywożonych na PSZOK, ponieważ gmina zobowiązana jest mu zapłacić za każdą tonę odebranych odpadów.

- W związku z tym, gmina musi podjąć działania, by system gospodarki odpadami się bilansował. Obecnie przepisy umożliwiają np. wprowadzenie podziału gminy na zabudowę wielorodzinną i zabudowę jednorodzinną, lecz zróżnicowanie stawki opłaty w zależności od rodzaju zabudowy mogłoby spotkać się z niezadowoleniem części mieszkańców. Ponadto ze względu na rozproszenie zabudowy wielorodzinnej trudno byłoby dokonać takiego podziału. Obecnie koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców są uśrednione i niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów stawka opłaty na mieszkańca jest taka sama. Biorąc pod uwagę zwiększenie konkurencyjności między firmami wywozowymi, proponuje się rozważenie możliwości podziału gminy na sektory, np. północ, centrum, południe i sołectwa, które mogłyby być obsługiwane przez różne firmy, w tym mniejsze. Mogłoby to spowodować zmniejszenie kosztów systemu - czytamy w protokole z Komisji Budżetu i Finansów.

Do sprawy działalności PSZOK odnieśli się również radni zasiadający w komisji. Jeden z członków, Krzysztof Jarczok stwierdził, że podczas wyjazdowego posiedzenia komisji na PSZOK w lipcu komisja zauważyła pewne niedociągnięcia związane z odbiorem odpadów w tym punkcie i są uzasadnione obawy dotyczące sposobu rozliczania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz od podmiotów gospodarczych. Radosław Hudziec wskazał na potrzebę uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zwłaszcza w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie odbierane są odpady od prywatnych podmiotów, a także od mieszkańców gminy Goczałkowice-Zdrój.

Z kolei Mariusz Sekta, zastępca przewodniczącego komisji, zwrócił uwagę, że faktura za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest wystawiana wg ilości ton zebranych odpadów, a są firmy, np. Remondis obsługująca Pszczynę, które mają niższą cenę ofertową za tonę odpadów. Dlatego też radny PiS zaproponował zainteresowanie firmy Remondis złożeniem oferty w kolejnym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie naszej gminy.

Uchwała w sprawie nowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma zostać poddana pod głosowanie na wrześniowej sesji czechowickiej Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się we wtorek, 14 września.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.