Wiadomości

 • 9 września 2021
 • wyświetleń: 1546

Rozpoczęła działalność Powiatowa Rada Rynku Pracy nowej kadencji

8 września oficjalnie zaczęła działać Powiatowa Rada Rynku Pracy nowej kadencji. W imieniu prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, akty powołania do rady wręczył tworzącym ją osobom jego zastępca, Piotr Kucia. W składzie rady znalazła się m. in. Barbara Adamska, radna Rady Powiatu Bielskiego.

Rozpoczęła działalność Powiatowa Rada Rynku Pracy nowej kadencji
Rozpoczęła działalność Powiatowa Rada Rynku Pracy nowej kadencji · fot. UM Bielsko-Biała


Zebrani w jawnym głosowaniu zadecydowali, że przewodniczącym PRRP zostanie wicestarosta powiatu bielskiego Andrzej Kamiński (uprzednio funkcję tę pełnił wicestarosta Grzegorz Szetyński, wiosną tego roku zmarły na COVID-19), a zastępcą - naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej Ewa Swatek.

Nowo wybrany przewodniczący A. Kamiński zapowiedział, że rada będzie wnikliwie przyglądać się lokalnemu rynkowi pracy i kontynuować dzieło, któremu przewodniczył śp. Grzegorz Szetyński. W trakcie pierwszego spotkania dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Hetnał zaprezentował obecną sytuację na rynku pracy na terenie miasta i powiatu, gdzie utrzymuje się niski poziom bezrobocia.

Powiatowa rada rynku pracy jest organem opiniująco-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Rada powołana jest na 4-letnią kadencję. Głównym celem rady jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy na poziomie lokalnym.

Powiatowe rady rynku pracy opiniują:

1. celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności: a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób, b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową, c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
2. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
3. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę kryteria doboru bezrobotnych.

Stanowiska i opinie rady rynku pracy są podejmowane w formie uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw decydujący głos należy do przewodniczącego rady rynku pracy.

Członkami PRRP zostali:
 • Adam Ruśniak - przedstawiciel Miasta Bielska-Białej,
 • Ewa Swatek - przedstawiciel Miasta Bielska-Białej,
 • Janusz Kaps - przedstawiciel Miasta Bielska-Białej,
 • Barbara Adamska - przedstawiciel Powiatu Bielskiego,
 • Andrzej Kamiński - przedstawiciel Powiatu Bielskiego,
 • Józef Herzyk - przedstawiciel Powiatu Bielskiego,
 • Marek Bogusz - przedstawiciel NSZZ Solidarność,
 • Stanisław Młynarczyk - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 • Adam Zborowski - przedstawiciel Forum Związków Zawodowych,
 • Mirosław Cebrat - przedstawiciel Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan,
 • Tomasz Mikołajko - przedstawiciel Loży Bielskiej Business Centre Club,
 • Tomasz Krajewski - przedstawiciel Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości członka Związku Rzemiosła Polskiego,
 • Stefan Haczek - przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej,
 • Ryszard Wójcik - przedstawiciel Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych,
 • Joanna Edelman - przedstawiciel Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany.

mp / czecho.pl

źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.