Wiadomości

  • 9 września 2021
  • wyświetleń: 3418

Dom na zgłoszenie do 35m2 - co warto wiedzieć?

Materiał partnera:

Budowa domu jednorodzinnego jest obwarowana licznymi przepisami i wymogami - potrzebne jest m.in. zatrudnienie kierownika budowy. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której chcemy postawić niewielki dom letniskowy. W celu postawienia domku o powierzchni nie większej niż 35 metrów kwadratowych wystarczy zgłosić ten fakt do odpowiedniego urzędu. Jak wygląda procedura i o czym należy pamiętać? Dowiesz się tego, czytając poniższy artykuł.

Whitpress


Dom do 35 m2"na zgłoszenie" - co to oznacza?Dlaczego stawianie domków letniskowych, których całkowita powierzchnia nie przekracza 35 metrów kwadratowych, jest w ostatnich latach coraz bardziej popularnym rozwiązaniem? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: aby móc cieszyć się domkiem letniskowym, nie trzeba spełnić wielu żmudnych formalności. Wykonanie tego zadania nie pociąga za sobą obowiązku zatrudnienia kierownika budowy; zakup projektu domu od projektanta posiadającego stosowne uprawnienia także nie jest konieczny. Tymczasem te obowiązki (oraz wiele innych) należy spełnić podczas stawiania "tradycyjnego" domu jednorodzinnego.

To jeszcze nie wszystko - działka, na której planowane jest postawienie domku o powierzchni do 35 metrów kwadratowych, nie musi być podłączona do prywatnego ujęcia wody. Obecnie obowiązujące regulacje prawne nie zawierają także obowiązku uzbrojenia takiej działki.


Domek letniskowy "na zgłoszenie" - jakie warunki trzeba spełnić?Kwestię związane z budową domów bez pozwolenia o powierzchni nieprzekraczającej 35 metrów kwadratowych reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). To właśnie w niej znajdują się zapisy, zgodnie z którymi budowa takiego domu związana jest z mniejszymi wymogami formalnymi. Oczywiście należy pamiętać, że brak konieczności zatrudnienia kierownika itd. nie oznacza jeszcze pełnej dowolności w związku z budową domku letniskowego. Istnieje katalog wymogów, które należy spełnić.

Jednym z najważniejszych jest maksymalna powierzchnia - jak wspomniano, dom "na zgłoszenie" nie może mieć powierzchni większej niż 35 metrów kwadratowych. Należy także pamiętać o kolejnym limicie, zgodnie z którym na każdych 500 metrach kwadratowych działki możliwe jest postawienie wyłącznie jednego domku - jest to ważne szczególnie w przypadku tych, którzy posiadają działkę o powierzchni nie wyższej niż kilkaset metrów kwadratowych. Dom, do stworzenia którego nie zostanie zatrudniony kierownik budowy, nie może być wyposażony w poddasze o przeznaczeniu użytkowym (możliwe jest "obejście" tego zakazu poprzez dobudowanie antresoli).

Ponadto, ściany planowanego domku letniskowego powinny znajdować się nie dalej niż 4 metry od granicy działki (limit w przypadku konstrukcji pozbawionej drzwi oraz okien jest niższy i wynosi 3 metry).

Dom o powierzchni do 35 m2 - gdzie należy dokonać zgłoszenia?W celu postawienia domu o powierzchni do 35 metrów kwadratowych nie jest potrzebne zezwolenie - wystarczy jedynie samo poinformowanie odpowiedniego organu. Organem, który na mocy obowiązującego prawa dokonuje przyjęcia zgłoszenia faktu budowy, jest urząd miasta lub starostwo powiatowe.

Co powinno znaleźć się w takim zgłoszeniu? Do najważniejszych informacji, które są wymagane, należą między innymi:
  • zakres prac budowlanych,
  • zakładany termin rozpoczęcia robót,
  • dokument poświadczający prawo do nieruchomości,
  • szkice projektowe (w odróżnieniu od tradycyjnego domu jednorodzinnego mogą to być rysunki w formie uproszczonej).

Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż na 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem prac. Jest to ważne, ponieważ organ przyjmujący zgłoszenie ma prawo do sprzeciwu właśnie w terminie 21 dni. Ewentualny sprzeciw jest wyrażany w formie decyzji. Podczas rozpatrywania wniosku organ analizuje między innymi to, czy obszar oddziaływania planowanej inwestycji nie wykracza poza działkę, której dotyczy budowa (przez oddział oddziaływania rozumie się np. dostęp do drogi publicznej, emisję zanieczyszczeń itd.).

Dom "na zgłoszenie" - podsumowanieAby spełnić marzenie związane z budową niewielkiego domku letniskowego, nie trzeba spełniać licznych wymogów formalnych. Z drugiej strony należy jednak pamiętać o wymaganiach dotyczących między innymi dokonania zgłoszenia w odpowiednim terminie oraz tego, czy budowa domku nie zakłóci funkcjonowania otoczenia.