Wiadomości

  • 15 września 2021
  • 19 września 2021
  • wyświetleń: 18630

Rada uchwaliła podwyżkę opłat za odbiór śmieci. 30 zł od osoby

Rada Miejska uchwaliła podwyżki opłat za odbiór śmieci. Od 1 października mieszkańcy gminy Czechowice-Dziedzice za wywóz śmieci zapłacą 30 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

śmieci
Rada uchwaliła podwyżkę cen za odbiór śmieci. Zapłacimy 30 zł od osoby


Przypominamy, że poprzednio mieszkańcy za odbiór śmieci płacili 25,5 zł za osobę. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania śmieci w sposób selektywny, od 1 października będzie wynosić 90 złotych.

Jedną z przyczyn wzrostu kosztów systemu gospodarki odpadami na terenie gminy jest duży wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Burmistrz Marian Błachut przypomniał, że część mieszkańców oraz radnych oczekiwała poszerzenia zakresu świadczonych usług.

Zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zniesiony został limit ilości odpadów zielonych odbieranych w PSZOK. Zwiększyła się także ilość odbieranych odpadów budowlanych. Odbierane są duże ilości odpadów wielkogabarytowych. Wszystko to spowodowało wzrost kosztów systemu. Przy zmianie sposobu rozliczania się z gminą, operator nie jest zainteresowany zmniejszeniem ilości odbieranych odpadów, czy kontrolą odpadów przywożonych na PSZOK, ponieważ gmina zobowiązana jest mu zapłacić za każdą tonę odebranych odpadów.

Na sesji radny Wojciech Leśny dopytywał, czy czechowicki operator, firma Sanit Trans, jest przez gminę kontrolowana pod kątem ważenia odbieranych od mieszkańców odpadów.

Iwona Szuler, kierownik Biura Gospodarki Odpadami, oznajmiła, że w 2021 roku nie przeprowadzono kontroli Sanit Trans. - Jest zaplanowana kontrola firmy w tym roku - oznajmiła Iwona Szuler.

Urzędniczka dodała, że wykonawca usługi zawsze dołącza do faktury karty przekazania odpadów, do których urzędnicy maja dostęp w systemie BDO. - Ilości odpadów na kartach przekazania odpadów komunalnych w systemie BDO zgadzają się z ilościami, które wykonawca zawarł w fakturze, naliczając nam kwotę za wykonaną usługę w danym miesiącu - dodała Iwona Szuler.

- Niejasne jest dla mnie, że chcemy tym projektem uchwały wyciągnąć pieniądze od mieszkańców, nie mając pewności, czy po stronie przedsiębiorcy wszystko jest w porządku. To jest nie halo i to bardzo - mówił Wojciech Leśny.

wyniki głosowania
Wyniki głosowania · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 7 radnych głosowało przeciw, a 2 radnych nie uczestniczyło w obradach. Zapis transmisji z sesji czechowickiej Rady Miejskiej, która odbyła się 14 września, dostępna jest tutaj.

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.