Wiadomości

  • 17 września 2021
  • wyświetleń: 953

Dług komorniczy - jak można go spłacić?

Materiał partnera:

Gdy niespłacony dług trafia do kancelarii komornika, wtedy wobec dłużnika prowadzona jest egzekucja komornicza. Jak regulowany jest dług komorniczy? Czy można spłacać go w ratach?

Źródło: pexels.com


Czym jest dług komorniczy?Długiem komorniczym określa się rodzaj długu, który trafił do komornika. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który posiada uprawnienia do odzyskiwania długów od dłużników.

Komornik może odzyskać dla swojego klienta, czyli wierzyciela środki z mienia należącego do dłużnika. Nie należy jednocześnie mylić profesji komornika z windykatorem. Windykator nie ma takich samych uprawnień jak komornik sądowy, dlatego nie może on zajmować mienia, wchodzić na posesję dłużnika z policją.

Sądowy komornik Gliwice - https://www.komornikgliwice.com/ adresy kancelarii komorniczych w Gliwicach można znaleźć online.

Dług u komornika - jak powstaje?Do powstania długu komorniczego może dojść na różne sposoby. Najczęściej jest to kwestia niespłaconego kredytu lub pożyczki, rachunków za media, faktur, lecz również nałożonych kar, mandatów.

Aby dług trafił do komornika, wierzyciel musi w pierwszej kolejności złożyć pozew do sądu. Dopiero po uzyskaniu wyroku sądowego lub nakazu sądowego z klauzulą wykonalności możliwe jest skierowanie wniosku do komornika.

Na wniosek wierzyciela komornik rozpoczyna działania, w tym pozyskiwanie majątku dłużnika, a także zajmuje jego środki pieniężne i mienie.

Formy spłacenia długu komorniczegoNajczęściej dług komorniczy jest spłacany bezpośrednio z konta bankowego dłużnika, gdy znajdują się na nim niezbędne środki. Jeżeli jednak dłużnik nie ma ich na koncie, wówczas komornik może zająć jego wpływy jak pensja, emerytura, renta - do określonej wysokości.

Gdy dług jest znaczny, a dłużnik nie dysponuje środkami do spłaty, wtedy komornik najczęściej zajmuje jego mienie ruchome lub nieruchomości. Może być to wyposażenie domu, sprzęt sportowy, samochód. Nieruchomości zajmowane są w ostateczności, gdy nie można spłacić długu komorniczego w inny sposób lub wtedy, gdy jest on bardzo wysoki.

Czy dług u komornika można spłacać ratalnie?Bardzo często pojawiającym się pytaniem, które dotyczy długów komorniczych, jest to, czy można spłacić go w formie rat.

Zasadniczo to nie komornik decyduje o tym, czy dług komorniczy może być uregulowany ratalnie. Konieczne jest natomiast przekazanie zapytania do wierzyciela. Jeżeli wierzyciel pozwoli na spłatę zadłużenia w ratach, wtedy można w taki sposób regulować zobowiązanie. Gdy jednak nie wyrazi on zgody, wtedy dług spłacany jest w całości, także w formie egzekucji mienia.