Wiadomości

 • 25 września 2021
 • wyświetleń: 1284

Jak zgodnie z przepisami poruszać się na hulajnogach elektrycznych?

Minęło już kilka miesięcy odkąd weszły w życie nowe przepisy regulujące poruszanie się hulajnogami eklektycznymi, urządzeniami transportu osobistego, jak też urządzeniami wspomagającymi ruch. Niestety zdarzają się użytkownicy takich pojazdów, którzy zapominają o obowiązku stosowania się do znaków drogowych, poruszania się z wyznaczoną prędkością czy ustępowania pierwszeństwa pieszemu.

hulajnoga
Jak zgodnie z przepisami poruszać się na hulajnogach elektrycznych? · fot. freepik.com


Policjanci praktycznie każdego dnia spotykają się z wykroczeniami popełnianymi przez kierujących wspominanymi pojazdami oraz słabą znajomością obowiązujących od kilku miesięcy przepisów. W celu ograniczenia popełnianych wykroczeń, a tym samym zdarzeń drogowych, funkcjonariusze przypominają o najważniejszych obowiązujących zasadach.

Hulajnoga elektryczna: uprawnienia



 • Od osób w wieku od 10 do 18 roku życia, wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T;
 • od osób które ukończyły 18 lat nie wymaga się uprawnień;
 • dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.


Hulajnoga elektryczna: obowiązki



Kierujący hulajnogą elektryczną jest zobowiązany:

 • korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;
 • korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h;
 • sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
 • zachować bezpieczny odstęp - nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO, UWR, kolumna pieszych);
 • w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów kierujący może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad:
 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;
 • zachowanie szczególnej ostrożności;
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.


Hulajnoga elektryczna: zakazy



Przepisy zabraniają:

 • kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;
 • ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów;
 • czepiania się pojazdów;
 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
 • ciągnięcia za pojazdem kierującego UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku.


Hulajnoga elektryczna: parkowanie



Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca - jak najbardziej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

ar / czecho.pl

źródło: KPP Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.