Wiadomości

  • 29 września 2021
  • wyświetleń: 8087

Złoty Krzyż Zasługi dla krwiodawcy i działacza PCK z Czechowic-Dziedzic

Czechowiczanin Edward Hałas został odznaczony przez prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się w miniony poniedziałek, 27 września w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Złoty Krzyż Zasługi dla krwiodawcy i działacza PCK z Czechowic-Dziedzic
Złoty Krzyż Zasługi dla krwiodawcy i działacza PCK z Czechowic-Dziedzic · fot. Śląski Oddział Okręgowy PCK


W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele życia społecznego, naukowego, pracy zawodowej i działalności społecznej, a także honorowy krwiodawca śląskiego okręgu PCK. Na wstępie odegrano hymn państwowy, a następnie Roman Magdziarz - Wicewojewoda Śląski serdecznie przywitał uczestników uroczystości.

- Cieszę się, że mogę Państwa gościć w Śląskim Urzędzie w tak dla Was bardzo ważnym dniu. Dziś zostaną wręczone Państwu odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za Wasze osiągnięcia. Każdy z Państwa ma jakiś swój wkład znaczący w życie zawodowe, społeczne, dla swoich mieszkańców, swoich współbraci i za ten dorobek Pan Prezydent chciał Państwa wyróżnić - przywitał odznaczonych wicewojewoda.

Na wniosek Wojewody Śląskiego - "Za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, a także za krzewienie idei czerwonokrzyskiej", Prezydent RP odznaczył Edwarda Hałasa - Złotym Krzyżem Zasługi RP. W uroczystości uczestniczył Bogdan Ogrocki - Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Złoty Krzyż Zasługi dla krwiodawcy i działacza PCK z Czechowic-Dziedzic
Złoty Krzyż Zasługi dla krwiodawcy i działacza PCK z Czechowic-Dziedzic · fot. Śląski Oddział Okręgowy PCK


- Trzeba mieć naprawdę wielkie serce i bardzo mocno kochać bliźniego, aby pomimo pogarszającego się stanu zdrowia nadal aktywnie działać na rzecz osób potrzebujących. Nie znajduje słów, które w sposób adekwatny oddały by zaangażowanie i poświęcenie Edwarda Hałasa w działalności na rzecz PCK - podkreślał Bogdan Ogrocki.

Edward Hałas jest członkiem PCK od 1980 r., a honorowym dawcą krwi od 1979 r., do chwili obecnej oddał ponad 60 litrów pełnej krwi. W latach 1999-2015 pełnił funkcje Wiceprezesa Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miasta w Czechowicach-Dziedzicach, natomiast od 2015 r. pełni funkcje Prezesa w/w klubu do chwili obecnej. Ponadto od 2000 r. do chwili obecnej jest współorganizatorem akcji krwiodawstwa przed UM w Czechowicach-Dziedzicach, a także na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice.

Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia nadal osobiście uczestniczy w zabezpieczaniu tych akcji, w których uczestniczyło łącznie ponad 6000 honorowych dawców krwi, dzięki czemu pozyskano ponad 2700 litrów pełnej krwi. Od 2010 r. osobiście uczestniczy w zbiórkach pieniężnych do puszek PCK, a także w zbiórkach żywności do paczek na święta dla osób ubogich i potrzebujących. Prowadzi pogadanki w szkołach podstawowych i średnich na temat idei ruchu czerwonokrzyskiego, czego efektem było pozyskanie ponad 150 nowych krwiodawców.

Złoty Krzyż Zasługi dla krwiodawcy i działacza PCK z Czechowic-Dziedzic
Złoty Krzyż Zasługi dla krwiodawcy i działacza PCK z Czechowic-Dziedzic · fot. Śląski Oddział Okręgowy PCK


Ponadto Edward Hałas ściśle współpracuje z władzami samorządowymi miasta Czechowice-Dziedzice i powiatu bielskiego, czego efektem jest fundowanie przez te władze nagród rzeczowych oraz pomoc w organizacji w miesiącu listopadzie uroczystych akademii z okazji "Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce". Stale rozszerza działania HDK na inne gminy promując ruch czerwonokrzyski.

mp / czecho.pl

źródło: materiały prasowe

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.