Wiadomości

  • 1 października 2021
  • 3 października 2021
  • wyświetleń: 4778

Stanowisko zarządu Sanit-Trans ws. wywiadu z radnym Leśnym

Zarząd spółki Sanit-Trans wystosował stanowisko w związku z publikacją wywiadu, którego naszemu portalowi udzielił Wojciech Leśny, radny czechowickiej Rady Miejskiej z ramienia PiS. W rozwinięciu artykułu publikujemy pełną treść stanowiska.

Pszok, prusa
Stanowisko firmy Sanit-Trans ws. wywiadu z radnym Wojciechem Leśnym · fot. mp / czecho.pl


Wywiad, którego dotyczy oświadczenie, dostępny jest tutaj.

Stanowisko Zarządu firm Sanit-Trans Sp. z o.o. w związku z publikacją wywiadu z Radnym Rady Miejskiej Czechowic-Dziedzic - panem Wojciechem LeśnymJuż w pierwszym zdaniu tego wywiadu opublikowanego 23 wrzetnia 2021 r na portalu "czecho.pl" Pan Radny Wojciech Leśny próbuje zafałszować rzeczywistość. Wszystkie odpady muszą byc ważone na instalacji zagospodarowującej, wynika to z przepisów, w tym z wprowadzenia powszechnie obowiązującego systemu wystawiania Kart Przekazania Odpadów w ogólnopolskim systemie nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, potocznie zwanym BDO (Baza Danych o Odpadach). Od 1 stycznia 2020 r. każdy odpad musi mieć w momencie rozpoczęcia transportu wytworzoną kartę przekazania odpadu, ktora jest "zamykana" na instalacji zajmującej się przetwarzaniem danego odpadu.

DIa uświadomienia dokładności pomiaru odpadów, szczelności systemu wystarczy wspomnieć, że tylko Sanit-Trans generuje w systemie blisko 20 000 kart przekazania odpadów komunalnych rocznie. Karta przekazania jest potwierdzana w systemie BDO przez każdego uczestnika procesu, czyli posiadacza pierwotnego odpadu, transportującego odpad i zagospodarowującego odpad. Ponieważ system obowiązuje wszystkich nie ma możliwości, by odpady był w jakikoiwiek sposób zafałszowane. Tym bardziej, że jest aż 26 instytucji kontrolujących (jak np. WIGS, Kontrola Celno Skarbowa, Policja, ITS...i kilkanaście innych) które mają pełny wgląd w każdej chwili do systemu BDO i może nie tylko na drodze, ale w każdym innym miejscu i w każdej chwili sprawdzić nie tylko wagę opadu, ale też jego właściwą klasyfikacje.

Co do PSZOK, to faktycznie na bieżąco ważone (w momencie przyjmowania od mieszkańca) są tylko odpady podlegające limitowani. Pozostałe odpady, które nie podlegają limitowi, nie są ważone w momencie dostarczania ich przez mieszkańców. Należy jednak podkreślić, że Gmina obciążana jest wagą odpadów, która jest określana przy wymianie kontenerów na PSZOK lub wysyłaniu odpadów z PSZOK do innej instalacji (np. zagospodarowującej odpady niebezpieczne). Należy też zaznaczyć, że na PSZOK przyjmowane jest tylko niecałe 1500 ton odpadów rocznie z ok. 15000 ton odbieranych od mieszkańców, czyli odpady dostarczane przez mieszkańców do PSZOK stanowią tylko 10 % masy odbieranych odpadów.

W następnym zdaniu Pan Radny ponownie ma tylko część racji — do faktury jest dołączane zestawienie odebranych odpadow przez firmą. Należy jednak podkreślić, że wspomniane zestawienie ma funkcję pomocniczą i ułatwiającą rozliczanie i jest tworzone na podstawie dokumentów źródłowych istniejących we wspomnianym już wcześniej systemie BDO. Dokumenty w BDO są w bardzo restrykcyjny sposób kontrolowane przez wiele instytucji systemie, a każda Jednostka Administracji Publicznej (w tym każdy urząd gminy w Polsce) ma pełen dostęp do wszystkich dokumentów. W żadnych więc przypadku nie można mówić o braku kontroli, lecz raczej o niewiedzy Pana Radnego.

Całej wypowiedzi Pana Radnego smaczku dodaje fakt, że Pan Radny jako mieszkaniec Czechowic - Dziedzic był w PSZOK-u raz i to w dniu, w którym PSZOK był zamknięty. jego zachowanie w PSZOK było skandaliczne i zostało opisane do Rady Miasta Czechowice — Dziedzice (pismo z dnia 22 stycznia 2021 r.) i do wiadomości Burmistrza Miasta Czechowice - Dziedzice. W całej tej sytuacji wynika, że jest to osobista wendeta Pana Radnego na firmie prowadzącej PSZOK i realizującej wywozy, za to, że śmiała zwrócić Panu Radnemu uwagę na jego niestosowne zachowanie.

Członkowie Zarządu Robert Dobrucki, Krzysztof Kłusak

Międzyrzecze Górne, dnia 29 września 2021 roku

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.