Wiadomości

  • 4 października 2021
  • wyświetleń: 3825

UM przypomina o obowiązku zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przypomina właścicielom nieruchomości, którzy posiadają lub planują budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, o obowiązku dokonania ich zgłoszenia w Urzędzie Miejskim.

UM przypomina o obowiązku zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków
UM przypomina o obowiązku zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków · fot. UM Czechowice-Dziedzice


- Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli burmistrz Czechowic-Dziedzic, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Obowiązkiem zgłoszenia objęte są również oczyszczalnie obecnie eksploatowane, a dotychczas nie zgłoszone - informuje Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

Przyjęcia zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków dokonuje Burmistrz zgodnie z art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (DZ. U.
z 2020r., poz. 1219 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1510).

Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości wyższej niż 5 m3 na dobę, według ustawy Prawo Wodne, wykracza poza zwykłe korzystanie z wód i na jej budowę oraz eksploatację wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Dodatkowe informacje na temat wymaganych dokumentów przy zgłaszaniu przydomowej oczyszczalni ścieków udzielane są pod nr tel.: 32 214 71 04 (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa).

Druk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków znajduje się tutaj oraz tutaj (edytowalny).

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.