Wiadomości

  • 14 października 2021
  • 16 października 2021
  • wyświetleń: 2819

Fragment ulicy Lipowskiej stracił status drogi powiatowej

Na wrześniowej sesji czechowickiej Rady Miejskiej jej członkowie przegłosowi uchwałę w sprawie zaliczenia fragmentu ulicy Lipowskiej - od drogi krajowej nr 1 do granic miasta z Mazańcowicami - do kategorii dróg gminnych. Podobną uchwałę przyjęła również Rada Powiatu Bielskiego.

Fragment ulicy Lipowskiej stracił status drogi powiatowej
Fragment ulicy Lipowskiej stracił status drogi powiatowej · fot. Google Street View


- Ulica Lipowska na odcinku, którego przebieg został opisany, nie spełnia wymogów definicji drogi powiatowej zawartej w ustawie o drogach publicznych - "Do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art.5 ust.1 i art.6 ust.1, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą" w związku z powyższym zasadne jest dokonanie zmiany kategorii ul. Lipowskiej o wskazanym przebiegu na drogę gminną - czytamy w uchwale czechowickiej Rady Miejskiej.

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach pismem z 19 sierpnia 2021 roku wystąpił o wydanie opinii w sprawie zaliczenia drogi nr 4446S ul. Lipowska, na odcinku od drogi krajowej nr 1 do granicy z gminą Jasienica do kategorii dróg gminnych do Zarządu Powiatu Bielskiego. W odpowiedzi Urząd Miejski otrzymał pozytywną opinię Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej w postaci Uchwały Nr 265/2021 z 23 sierpnia 2021 roku.

Fragment ulicy Lipowskiej stracił status drogi powiatowej
Fragment ulicy Lipowskiej stracił status drogi powiatowej · fot. BIP Gminy Czechowice-Dziedzice


- Nowo powstały fragment ulicy Lipowskiej od skrzyżowania z DK-1 do istniejącego przebiegu drogi powiatowej ulicy Lipowskiej został opisany w § 2. Inwestycja ta została zrealizowana przez gminę w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z uwagi na konieczność zapewnienia skomunikowania nowo budowanej drogi gminnej (ulicy Beskidzkiej) z drogą publiczną kategorii krajowej nr 1. Przedmiotowy odcinek ul. Lipowskiej zastąpił wcześniejszy przebieg ul. Lipowskiej od skrzyżowania z DK-1 do granicy z działką 4749/10 - wyjaśnia uchwała RM.

- Zgodnie z ustawą o drogach publicznych - "Odcinek drogi powiatowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej". Przebieg wyżej wymienionych odcinków tworzy jeden spójny ciąg drogi, dlatego też uzasadnione jest, aby kolejnym etapem, po wejściu w życie niniejszej uchwały, będzie wystąpienie do Zarządu Województwa Śląskiego z wnioskiem o nadanie drodze numeru i umieszczenie w ewidencji dróg gminnych publicznych - czytamy w uchwale RM.

Jakie będą konsekwencje zaliczenia wspomnianego fragmentu ulicy Lipowskiej do kategorii dróg gminnych? Omawiano to na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Członek komisji Wojciech Leśny zapytał o konsekwencje finansowe dla gminy. W odpowiedzi Skarbnik Miasta Monika Środa powiedziała, że zaliczenie drogi do kategorii drogi gminnej wiąże się ze wzrostem kosztów obejmujących utrzymanie drogi. - Temat związany z przejęciem przez gminę ul. Lipowskiej na odcinku za DK-1 poruszany był od kilku lat. Gmina i tak pokrywa koszty związane z utrzymaniem przedmiotowej drogi, dlatego zasadne jest więc podjęcie przedłożonego projektu uchwały - stwierdził z kolei radny Radosław Hudziec.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.