czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 25 września 2007
  • wyświetleń: 725

O infrastrukturze i gospodarce

21 września w bielskim Starostwie Powiatowym Janusz Mikuła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego spotkał się z samorządowcami miasta Bielska – Białej oraz powiatów bielskiego i żywieckiego. Spotkanie prowadził wicewojewoda śląski Wiesław Maśka, wzięły w nim udział także posłanki do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik i Grażyna Staniszewska.

Wiceminister J. Mikuła poinformował zebranych, że 19 września zakończyła się II runda negocjacyjna z Komisją Europejską dotycząca Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, uzgodniono wszelkie kwestie sporne. Wszystko wskazuje na to, że do 15 października Komisja Europejska wyda oficjalną decyzję o przyjęciu programu. J. Mikuła na spotkaniu mówił o priorytetach tego Programu – gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce odpadami i ochronie powierzchni ziemi, zarządzaniu zasobami i przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiska, ochronie przyrody i kształtowaniu postaw ekologicznych, bezpieczeństwie transportowym i energetycznym, infrastrukturze szkolnictwa wyższego, bezpieczeństwie zdrowotnym i poprawie efektywności systemu ochrony zdrowia oraz drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Mówiąc o przedsięwzięciach dostosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska poruszył problem realizacji nowych norm emisji pyłów, ta dyrektywa ma być przygotowana do 2009 roku.

Przygotowując wnioski trzeba tak myśleć, by inwestycje uzbrajały teren, pobudzały go gospodarczo, otwierały na nowe możliwości. Przygotowując studia wykonalności należy zwracać uwagę na otoczenie inwestycji. Na przykład mała retencja w decydujący sposób może wpłynąć na rozwój turystyki i rekreacji w regionie. – mówił wiceminister J.Mikuła.

Wicewojewoda śląski Wiesław Maśka korzystając z okazji spotkania poinformował samorządowców o możliwości udzielenia pomocy finansowej w kwocie do 7,5 mln zł z rezerwy ogólnej państwa dla poszkodowanych przez ostatnią powódź w mieście Bielsko – Biała, powiecie bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Trwa ostatnia weryfikacja danych dotycząca strat wyrządzonych przez powódź, po ostatecznej analizie rezerwa na ten cel zostanie uruchomiona – mówił wicewojewoda W. Maśka.

Podsekretarz J. Mikuła podkreślił także, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego stale współpracuje z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozy przewidują w najbliższych latach częste zjawiska pogodowe o ekstremalnym charakterze, niosące ekstremalne spustoszenia. Zjawiska te mogą się nasilać dlatego już dzisiaj trzeba to przewidywać przy opracowywaniu nowych wytycznych infrastruktury, bowiem praktyka pokazuje, że na takie sytuacje nie jesteśmy przygotowani ani pod względem systemu kanalizacji, ani struktury zieleni, ani korytarzy powietrznych zwłaszcza w dużych miastach.

Powiat

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.