czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

 • 22 października 2021
 • wyświetleń: 1397

Gmina zrealizuje program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu 
"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 dla samorządów. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą.

Reklama

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach
Gmina zrealizuje program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 · fot. www.ops.czechowice-dziedzice.pl


- Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Program "Opieka wytchnieniowa" powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa - informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program jest realizowany w dwóch formach:
 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia,
 • ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.


W ramach programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do
 100% kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę opieki wytchnieniowej. Przyznaje się ją na podstawie Karty zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

Wnioski w ramach programu gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 22 października 2021 roku.  Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki finansowe w ramach programu wraz z listą rekomendowanych wniosków w terminie do dnia 8 listopada 2021 roku. Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 22 listopada 2021 roku.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 31 grudnia 2022 roku.

Gmina Czechowice-Dziedzice złożyła wniosek na środki finansowe z programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Po otrzymaniu środków rozpocznie realizację programu.

mp / czecho.pl

źródło: OPS Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.