czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 27 października 2021
  • wyświetleń: 1805

Budżet gminy pokryje część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi

Podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej jej członkowie przyjęli uchwałę w sprawie "pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Kwota, o której mowa, wynosi

Reklama

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Jak czytamy w projekcie uchwały, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 23 września 2021 roku, stwarza gminom możliwość pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m. in. w przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

12 listopada 2020 roku gmina Czechowice-Dziedzice ogłosiła przetarg na "świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice". W dniu 30 listopada 2020 roku dokonano otwarcia ofert dwóch wykonawców. Najkorzystniejsza oferta zawierała cenę brutto w wysokości 12 023 991 zł.

- Poprzednie umowy na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych były rozliczane ryczałtowo, w równych miesięcznych ratach, co pozwalało na zaplanowanie budżetu na cały okres umowy i tym samym ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cały rok. Obecnie zgodnie z art. 6f ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podstawę ustalenia wynagrodzenia dla firmy stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów. W związku z powyższym wynagrodzenie dla firmy zależne jest od faktycznej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych - dodaje dokument.

- Na podstawie faktur za okres od stycznia do września 2021 roku złożonych przez firmę świadczącą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stwierdza się, że środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Średnia wysokość faktur, jakie wpłynęły w tym okresie wynosi 1 284 759 zł miesięcznie. Zabezpieczone środki ulegną wyczerpaniu już w październiku i zabraknie środków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu w kolejnych miesiącach tego roku, pomimo, że uchwałą nr XLI/471/21 z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach ustaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaistniała sytuacja związana jest ze wzrostem ilości odebranych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.