Wiadomości

  • 3 listopada 2021
  • wyświetleń: 2852

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Czechowic-Dziedzic poinformował o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej sołectwa Zabrzeg, Ligotę, Bronów i część miasta Czechowice-Dziedzice położoną pomiędzy ul. Ligocką drogą DK-1 i północną granicą administracyjną miasta.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


- Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach Uchwały Nr XVII/174/19 z dnia 26 listopada 2019 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej sołectwa Zabrzeg, Ligotę, Bronów i część miasta Czechowice-Dziedzice położoną pomiędzy ul. Ligocką drogą DK1 i północną granicą administracyjną miasta Czechowice-Dziedzice - poinformował burmistrz Czechowic-Dziedzic, Marian Błachut.

Obszar objęty opracowaniem oznaczony jest na załączniku graficznym do Uchwały Nr XVII/174/19 z dnia 26 listopada 2019 roku (poniższa grafika).

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego · fot. BIP Gminy Czechowice-Dziedzice


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania w terminie do 24 listopada 2021 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie:
  • papierowej, na adres 43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1,
  • elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl lub przez platformę ePUAP.
  • Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic.


W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce RODO zamieszczona została klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.