Wiadomości

  • 4 listopada 2021
  • wyświetleń: 3869

Rehabilitacja po COVID-19 dostępna w ramach NFZ nawet do 12 miesięcy!

Artykuł sponsorowany:

Znaczna część pacjentów cierpi na powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. Ozdrowieńcy często w powrocie do zdrowia wymagają kompleksowej rehabilitacji i opieki, dzięki której będą mogli w pełni wrócić do sprawności.

Uzdrowisko Goczałkowice


Wprowadzone 15 października br. zmiany w przepisach pozwalają przystąpić do programu rehabilitacji po COVID-19 nawet do 12 miesięcy od zakończenia leczenia choroby.

W Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój możliwa jest BEZPŁATNA stacjonarna terapia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie dysponujemy dostępną bazą noclegową oraz zabiegową i jesteśmy gotowi na przyjęcie pacjentów. Dzięki doświadczonemu zespołowi, bogatej gamie zabiegów oraz indywidualnemu podejściu, chorzy dużo szybciej wracają do zdrowia.

W celu rozpoczęcia leczenia niezbędne jest skierowanie na rehabilitację , które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.

Do skierowania należy dołączyć aktualne wyniki badań:
  • badanie obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
  • aktualna morfologia, CRP,
  • aktualne badanie EKG
  • inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta.


Skierowania wraz z aktualnymi wynikami badań na rehabilitację pocovidową w ramach NFZ w formie papierowej, należy składać w Dziale Obsługi Medycznej lub przesłać na adres pocztowy:
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.
ul. Uzdrowiskowa 54
43-230 Goczałkowice - Zdrój

Skierowania można składać też mailowo pod adresem: rehabilitacja.covid@gozdroj.pl
O terminie rozpoczęcia leczenia będziemy zawiadamiać pacjentów telefonicznie na wskazany w skierowaniu numer telefonu.

Dokumenty do pobrania:


Rehabilitacja po COVID-19 może trwać od 2 do 6 tygodni. Pacjenci mają zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską oraz wsparcie psychologiczne. Plan zabiegów w ramach rehabilitacji po COVID-19 przygotowywany jest zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ - średnio co najmniej 4 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie dla jednego pacjenta.

KONTAKT


Dział Obsługi Medycznej
  • tel. 32/ 449 20 31
  • e-mail: rehabilitacja.covid@gozdroj.pl