Wiadomości

  • 9 listopada 2021
  • wyświetleń: 1802

Nasza gmina na 210. miejscu w rankingu "Gmina dobra do życia"

Gmina Czechowice-Dziedzice zajęła 210. miejsce w kategorii "Strefy podmiejskie miast na prawach powiatu" w najnowszym rankingu Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia". W ujęciu ogólnopolskim nasza gmina zajęła 566. miejsce.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


W kategorii, w której zakwalifikowano gminę Czechowice-Dziedzice, wzięto od uwagę wyniki 413 samorządów. Ogólnopolski ranking obejmuje 2477 polskich gmin.

- Kluczem do zrozumienia sensu pojęcia +jakość życia+ jest różnorodność naszych potrzeb i to właśnie tej różnorodności była podporządkowana metodologia tworzenia tego rankingu. Oczywiście każdy człowiek ma inne potrzeby. Inne oczekiwania ma naukowiec, inne biznesmen, inne dziennikarz, a jeszcze inne rolnik. Trzeba było zatem przyjąć pewien wzorzec metodologiczny, który odzwierciedlałby te potrzeby dla jak najszerszej, ale zarazem chyba najważniejszej, grupy społecznej. Dlatego uznałem, że należy go stworzyć dla przeciętnej polskiej rodziny z dziećmi i dziadkami mieszkającymi w pobliżu. Dobór wskaźników składowych rankingu został podporządkowany temu właśnie modelowi" - wyjaśniał założenia swojej pracy twórca rankingu. "Wskaźników jest ogółem 48 i starałem się, aby były one różnorodne i odnoszące się do jak największej liczby aspektów naszego życia - wyjaśnia twórca rankingu, prof. dr. hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN) .

Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 polskich gmin oparto na 48 wskaźnikach składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia. Uwzględniono m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadnicza, jakość oświaty na ich terenie, ale także dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu w samorządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do Internetu. Do stworzenia rankingu posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, takie jak usłonecznienie czy klimatyczny bilans wodny.

Wyniki Rankingu zostały ogłoszone w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu, gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

mp / czecho.pl

źródło: PAP

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.