Wiadomości

  • 15 listopada 2021
  • 16 listopada 2021
  • wyświetleń: 3323

Gospodarowanie odpadami w gminie: powstanie specjalna komisja

Podczas listopadowej sesji czechowickiej Rady Miejskiej jej członkowie rozpatrzą uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nowelizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Czechowice-Dziedzice. Projekt uchwały przedłożył klub radnych Nowa Inicjatywa.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 14 września, została przedstawiona propozycja, aby w najbliższym czasie powołać komisję roboczą do spraw gospodarowania odpadami w gminie Czechowice-Dziedzice. W skład komisji wchodziliby radni ze wszystkich klubów radnych, proporcjonalnie do liczby radnych z danego klubu w składzie RM. Wszyscy członkowie tej komisji mieliby możliwość wypowiadania się podczas posiedzeń i wspólnego poszukiwania lepszych rozwiązań.

Zadaniem komisji miałoby być dokonanie analizy funkcjonującego w gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i przedłożenie Radzie Miejskiej propozycji zmian w jego funkcjonowaniu, w tym projektów zmian w uchwałach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto organ przedłożyłby propozycje dotyczące uchwały sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.