Wiadomości

  • 25 listopada 2021
  • wyświetleń: 5199

Solidna podwyżka także dla członków Rady Miejskiej

W miniony wtorek, w artykule "Jednogłośna decyzja ws. podwyżki dla burmistrza" informowaliśmy o uchwale, która ustaliła podwyżkę wynagrodzenia dla burmistrza Czechowic-Dziedzic. Podczas wtorkowej sesji czechowickiej Rady Miejskiej przegłosowano także uchwałę w sprawie wysokości diet dla radnych - również i oni otrzymają podwyżkę.

rada miejska
Solidna podwyżka także dla członków Rady Miejskiej


Przypomnijmy, podwyżka wynagrodzenia dla radnych oraz burmistrza wynika z ustawy z 17 września tego roku, przygotowanej przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. 1 listopada weszły w życie przepisy wynikające z tego dokumentu o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła m.in. zmiany dotyczące wysokości diet radnych oraz wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru, w tym wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

- Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, utraciło moc rozporządzenie przywołane w uchwale nr III/22/02 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, zmienionej uchwałą nr XLI/374/10 z 9 lutego 2010 roku. W związku z tym, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Zgodnie z przyjętym dokumentem, "podstawa obliczenia diety wynosi 2,4 krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw". Kwota bazowa wynosi 1 789,42 złotych.

W uchwale ustalono miesięczne diety dla radnych Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, w zależności od pełnionych przez nich funkcji, w następującej wysokości:
  • dla przewodniczącego Rady Miejskiej 75% podstawy diety (bez zmian),
  • dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 65% podstawy diety (wcześniej było to 50%),
  • dla przewodniczącego komisji stałej Rady Miejskiej 60% podstawy diety (wcześniej - 50%),
  • dla radnych Rady Miejskiej 50 % podstawy diety (wcześniej - 40%).


Diety ulegają zmniejszeniu za każdą nieobecność radnego na sesji lub komisji stałej Rady Miejskiej w wysokości 5% przysługującej diety (wcześniej dieta ulegała zmniejszeniu o 20%). Podstawą potrąceń jest brak podpisu listy obecności na posiedzeniu komisji lub sesji Rady Miejskiej. W przypadku nieobecności radnego na sesji lub komisji spowodowanej podróżą służbową związaną z wykonywaniem mandatu dieta nie ulega zmniejszeniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 sierpnia 2021 roku. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 19 radnych - 18 było za, wstrzymała się radna PiS Justyna Rzepecka. W głosowaniu nie brali udziału nieobecni członkowie Rady Miejskiej z ramienia klubu PiS - Wojciech Leśny oraz Mariusz Sekta.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.