Wiadomości

  • 26 listopada 2021
  • 28 listopada 2021
  • wyświetleń: 6308

Sanit-Trans z najkorzystniejszą ofertą na odbiór i gospodarowanie odpadami

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy w 2022 roku. Najkorzystniejszą ofertą okazała się ta złożona przez firmę Sanit-Trans.

śmieci, odpady, kosze, kubły
Sanit-Trans z najkorzystniejszą ofertą na odbiór i gospodarowanie odpadami · fot. UM Czechowice-Dziedzice


- Oferta została sporządzona prawidłowo. Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie podlega wykluczeniu. W oparciu o kryteria wyboru ofert wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia oferta wykonawcy została najwyżej oceniona - jako najkorzystniejsza. W związku z powyższym zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia oświadczeń oraz dokumentów - czytamy w uzasadnieniu wyboru wykonawcy.

W przetargu na odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice wpłynęły dwie oferty: firmy Sanit-Trans oraz Remondis. Pierwsza z nich opiewała na 14 441 306,40 zł brutto, druga - 15 970 320,00 zł brutto. W postępowaniu przetargowym oferta firmy Sanit-Trans oceniona została na 100 punktów, z kolei Remondisu - na 77,26 pkt. Kryteriami oceny ofert były: cena (60 pkt), edukacja ekologiczna (16 pkt), aspekt środowiskowy (15 pkt) oraz poziom recyklingu (9 pkt).

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.