Wiadomości

  • 25 listopada 2021
  • wyświetleń: 978

Ekspertyzy dendrologiczne - kiedy są konieczne?

Artykuł sponsorowany:

Ekspertyzy dendrologiczne są niezbędne w wielu sytuacjach. Są one sporządzane na podstawie szczegółowych badań, które uwzględniają nie tylko dane na temat drzewa, ale też ewentualne wskazówki dotyczące pielęgnacji. Kiedy trzeba skorzystać z ekspertyz dendrologicznych?

Źródło: pixabay.com


Konieczność wycinki drzewa, ochrona drzew zabytkowych, bezprawne usunięcie drzewa - jest wiele sytuacji, w których niezbędne jest sporządzenie szczegółowej ekspertyzy dotyczącej danego drzewa. Badaniem drzew zajmuje się dendrologia, a kiedy chcemy zasięgnąć opinii dotyczących faktycznego stanu zdrowotnego drzewa, konieczna jest ekspertyza dendrologiczna.

Ekspertyzy dendrologiczne - w jakich sytuacjach są niezbędne?Ekspertyza dendrologiczna jest dokumentem sporządzonym na podstawie specjalistycznych badań, których celem jest analiza stanu drzewa. Ekspertyzy dendrologiczne uwzględniają nie tylko fakty na temat drzewa, takie jak wiek i gatunek, ale też opinie dotyczące ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa powodowanego stanem drzewa, czy też informacje dotyczące wskazanych zabiegów pielęgnacyjnych. Jest wiele sytuacji, gdy sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej jest niezbędne.
  • Jest to bardzo ważne na przykład wtedy, gdy pojawiają się przesłanki dotyczące zagrożenia dla ludzi lub mienia.
  • Opinie są sporządzane również wtedy, gdy istnieje konieczność ochrony drzew zabytkowych, jeśli w pobliżu planowana jest budowa, która mogłaby stanowić zagrożenie co do dalszych losów drzewa.
  • Ekspertyza jest niezbędna również wtedy, gdy potrzebne są informacje dotyczące tego, jak należy prawidłowo dbać o drzewo i jakie zabiegi stosować, aby roślina prawidłowo się rozwijała oraz w jaki sposób można doprowadzić do poprawy stanu zdrowotnego drzewa.
  • Również w przypadku bezprawnego usunięcia drzew specjalistyczna opinia pomoże określić stan drzew i oszacować wartość poniesionych strat związanych z ich usunięciem.


Co to są nasadzenia kompensacyjne?Aby wyciąć drzewo, koniecznie należy zgłosić ten fakt lub uzyskać specjalne zezwolenie. W tym celu należy złożyć wniosek, który nie zawsze musi być rozpatrzony pozytywnie. W niektórych sytuacjach organ może nakazać uiszczenie opłaty lub też nasadzenie kompensacyjne. Na czym to polega? Nasadzenia kompensacyjne to inaczej nasadzenia zastępcze, które polegają na posadzeniu nowych roślin, aby zrekompensować straty poniesione w związku z wycinką drzew. W niektórych sytuacjach może to polegać na przesadzeniu usuwanych z danego terenu drzew, o ile jest to możliwe. Wielu osobom taka operacja może wydawać się kłopotliwa, jednak nasadzenia kompensacyjne mogą być korzystnym rozwiązaniem. Pozwalają one uniknąć konieczności uiszczenia opłaty, która mogłaby zostać w wielu sytuacjach zasądzona.

undefined