czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 30 grudnia 2021
  • wyświetleń: 2164

DK-1: będzie sygnalizacja ostrzegawcza na jednym z przejść

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła postępowanie przetargowe na wykonanie sygnalizacji na przejściach dla pieszych na DK-1. Powstanie ona m.in. w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie zostanie zamontowania sygnalizacja ostrzegawcza.

Sygnalizacja, jaka powstanie na przejściu w rejonie ul. Kopernika - zdj. ilustracyjne
Sygnalizacja, jaka powstanie na przejściu w rejonie ul. Kopernika - zdj. ilustracyjne · fot. GDDKiA


Inwestycje będą realizowane w formule "Projektuj i buduj". W ich zakres wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej i projektu docelowej organizacji ruchu, wykonanie robót budowlanych i montażowych sygnalizacji świetlnej, dedykowanego oświetlenia oraz zasilania. Tam, gdzie jest to zasadne, powstaną też chodniki prowadzące do przejść dla pieszych. Całość zadania powinna zostać wykonana w czasie nie dłuższym niż osiem miesięcy, licząc od daty podpisania umowy. Czas trwania realizacji inwestycji stanowi kryterium pozacenowe oceny oferty i może zostać skrócony maksymalnie o cztery miesiące.

Na DK-1 w Czechowicach-Dziedzicach, na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Kopernika, powstanie sygnalizacja ostrzegawcza wraz z oświetleniem strefy przejściowej na dojeździe do przejścia oraz wykonane zostaną dojścia do przejścia zarówno od strony wschodniej, jak i zachodniej drogi krajowej nr 1.

W Goczałkowicach-Zdroju powstanie wzbudzana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową, również z oświetleniem strefy przejściowej i samego przejścia. Wykonane zostaną także dojścia dla pieszych zarówno od ul. Stawowej, jak i Borowinowej.

- Budowa sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych to kolejne działanie na rzecz poprawy BRD. Sygnalizacje świetlne na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach oraz sygnalizacje ostrzegawcze umożliwią pieszym bezpieczne i bardziej komfortowe przekraczanie jezdni. Dzięki wykonaniu dedykowanego oświetlenia ulicznego zwiększymy widoczność pieszych w strefie przejść. Umożliwi to również wcześniejszą reakcję kierowców na sytuację na drodze. Budowa sygnalizacji świetlnych to skuteczne i efektywne rozwiązanie z zakresu inżynierii drogowej, znacznie podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu - szczególnie w grupie najbardziej narażonych na poważne skutki zdarzeń drogowych, niechronionych użytkowników dróg - pieszych. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejących drogach - informuje GDDKiA.

Realizacja tych i przygotowywanych kolejnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drogach jest możliwa dzięki rządowemu Programowi Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.  Głównym celem Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Celami szczegółowymi są ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar.  

mp / czecho.pl
źródło: GDDKiA

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.