Wiadomości

  • 3 stycznia 2022
  • 5 stycznia 2022
  • wyświetleń: 15307

Dodatek osłonowy dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice

Od dzisiaj można składać wnioski o dodatek osłonowy. W gminie Czechowice-Dziedzice wnioski przyjmowane są przez Wydział Świadczeń Społecznych czechowickiego Urzędu Miejskiego przy Placu Jana Pawła II 1.

pieniądze, portfel, kasa
Dodatek osłonowy dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice


Kontakt do Wydział Świadczeń Społecznych czechowickiego Urzędu Miejskiego:
  • tel. 32 214-71-05; 32 214-71-12,
  • E-mail: sp@um.czechowice-dziedzice.pl
  • e-PUAP: /umczdz/sekap


Wnioski można przesłać elektronicznie (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany) albo pisemnie składając go osobiście w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach (wypełniony wniosek można wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu), albo przesłać pocztą.

Wniosek do pobrania dostępny jest tutaj.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska od 4 stycznia będzie czynna specjalna infolinia dotycząca dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.


W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 roku, to wypłata dodatku zostanie realizowana w 2022 roku w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 roku. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 roku Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w formie pisemnej, bądź drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.