Wiadomości

  • 4 stycznia 2022
  • wyświetleń: 1571

Zmiany w zakresie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Od 1 stycznia współpraca gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi jest prowadzona w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. hr. Kotulińskiego 2.

Centrum Edukacji Ekologicznej
Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Reconmedia


- Tym samym, od początku bieżącego roku współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz instytucjami w zakresie edukacji ekologicznej, turystyki i krajoznawstwa, a także sportu, kultury i rekreacji, jak również wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w zakresie edukacji ekologicznej, turystyki i krajoznawstwa, a także sportu, kultury i rekreacji poprzez realizację zadań dotyczących takiego wsparcia, w tym wsparcia ich rozwoju poprzez finansowanie w trybie dotacji przez gminę, wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o sporcie i rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem otwartych konkursów ofert w tym zakresie, prowadzona jest przez biuro Centrum Edukacji Ekologicznej (ul. Kotulińskiego 2, tel. 32 450 74 84) - informuje Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz prowadzące działania w zakresie ww. zadań na rzecz jej mieszkańców do składania ofert w aktualnie trwających, corocznych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych oraz w zakresie rozwoju sportu, na których sfinansowanie w tym roku gmina zamierza przeznaczyć 901.000 złotych.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.