Wiadomości

  • 6 stycznia 2022
  • 7 stycznia 2022
  • wyświetleń: 5187

[FOTO] Postępują odtworzenia dróg po budowie kanalizacji

Pomimo zimy postępują pracę odtworzeniowe dróg po budowie kanalizacji sanitarnej i modernizacji sieci wodociągowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Jeśli tylko pozwalają na to warunki pogodowe, na kolejnych ulicach pojawiają się: utwardzona podbudowa, wzmacniające krawędzie jezdni oporniki betonowe, a nawet nawierzchnie asfaltowe. Przy sprzyjającej aurze oraz dostępności mas bitumicznych prace przy odtworzeniach dróg będą kontynuowane przez całą zimę.

Postępują odtworzenia dróg po budowie kanalizacji - 05.01.2022 · fot. UM Czechowice-Dziedzice


W ostatnim czasie na całej długości wyasfaltowana została ulica Cicha. Nowa nawierzchnia asfaltowa pojawiła się również na kilkusetmetrowym odcinku ulicy Zamkowej. Na sąsiadującej z Cichą ulicy Cienistej trwają już dalece zaawansowane prace przy układaniu betonowych oporników, których zadaniem jest ochrona krawędzi jezdni. Układanie oporników, które docelowo pojawią się tam, gdzie wzdłuż drogi znajduje się zabudowa jednorodzinna, rozpoczęło się już również na ulicy Partyzantów (od skrzyżowania z ulicą Cichą do ulicy Zamkowej).

- W tym miejscu należy wyjaśnić, iż związane z planowaną zamianą zakresu technologii wykonania nawierzchni przesunięcie terminu realizacji zadania z końca stycznia, na koniec kwietnia br. nie oznacza, że odtwarzanie ulicy Partyzantów będzie trwało tak długo. Asfalt zostanie położony tak szybko, jak będzie to możliwe, jeśli oczywiście pozwolą na to warunki atmosferyczne oraz z zastrzeżeniem dostępności asfaltu w zakładach produkujących masy bitumiczne. Powyższe zasada dotyczy również innych miejsc, w których aktualnie trwają prace odtworzeniowe. A prace takie toczą się aktualnie również w rejonie ulic Klonowej, Rzecznej i Robotniczej, gdzie układane są betonowe oporniki, a podbudowa dróg przygotowywana jest pod asfaltowanie - poinformował Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

Przypomnijmy, że w części naszego miasta trwają prace związane z dalszą rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją istniejących sieci wodociągowych. Z nimi związane są konieczne prace odtworzeniowe nawierzchni dróg. Zakres projektu realizowanego wspólnie przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Gminę Czechowice-Dziedzice jest bardzo duży, a podzielone na kontrakty przedsięwzięcie dotyczy w sumie 87 ulic.

- Realizacja projektu przypadła na okres pandemii wirusa SARS-COV-2, co wpłynęło na absencję pracowników, a w konsekwencji terminowość wykonywania prac przez poszczególnych wykonawców. Ci, powołując się na przepisy tzw. specustawy covidowej, zwrócili się do zamawiających - spółek PIM, PWiK i gminy, z wnioskami o zmianę terminów wykonania umów. W niektórych przypadkach, na problemy związane z pandemią, nałożyły się dodatkowo obiektywne utrudnienia związane z ujawnieniem niezinwentaryzowanych na planach sieci, czy urządzeń podziemnych. W efekcie tego doszło do opóźnień w realizacji zadań na niektórych odcinkach oraz konieczności wyrażenia przez zamawiających zgody na wydłużenie terminów realizacji - dodaje UM.

- Inwestorzy - miejskie spółki oraz gmina - dokładają wszelkich starań, by powstałe z opisanych powyżej przyczyn opóźnienia, w jak najmniejszym stopniu dotykały mieszkańców objętych pracami terenów. Prace - w miarę możliwości - kontynuowane są również zimą. Przypominamy, że pełna i aktualna informacja na temat stanu zaawansowania prac na poszczególnych ulicach, wraz z nowymi, planowanymi terminami realizacji umów, znajduje się na stronie PIM - podsumowuje czechowicki magistrat.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.