Wiadomości

  • 24 stycznia 2022
  • wyświetleń: 1036

OPS podsumował realizację dwóch rządowych programów

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach realizował dwa programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - "Opieka wytchnieniowa" oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Czechowicki OPS podsumował realizację programów.

OPS podsumował realizację dwóch ministerialnych programów
OPS podsumował realizację dwóch rządowych programów · fot. Pixabay


Program "Opieka wytchnieniowa" kierowany był do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagali pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Celem głównym programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Jak poinformował czechowicki Ośrodek Pomocy Społecznej, w programie "Opieka wytchnieniowa" uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czechowice-Dziedzice, w tym 11 dorosłych osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności oraz 9 dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy Programu nie ponosili odpłatności za wykonaną usługę. Zrealizowano 1 800 godzin usługi opieki wytchnieniowej. Koszt realizacji programu w wysokości 73 440 zł w całości pozyskany był przez gminę ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Z kolei program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" kierowany był do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagały wsparcia asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem programu było umożliwienie prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego, samodzielnego i niezależnego życia.

W programie uczestniczyło 26 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czechowice-Dziedzice, w tym 21 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności i 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy programu nie ponosili odpłatności za wykonaną usługę. Zrealizowano 4 150 godzin usługi asystenta. Program świadczyło 13 asystentów. Koszt realizacji programu w wysokości 172 941 zł w całości pozyskany był przez gminę ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zestawienia oraz sprawozdania z realizacji powyższych programów w 2021 roku zostały przekazane Wojewodzie Śląskiemu.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.