Wiadomości

  • 26 stycznia 2022
  • wyświetleń: 1534

PIT 37 - gdzie szukać informacji?

Materiał partnera:

Zbliża się czas wypełniania deklaracji PIT. Prawidłowe jej wypełnienie leży w obowiązku płatnika i powinno być wykonane w odpowiednim czasie. Rozliczenie PIT jest obowiązkowe i wykonywane jeden raz w roku. Sprawdź, gdzie możesz znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące składek do Urzędu Skarbowego oraz wniosków i papierów, jakie musisz wypełnić.

Shuterstock


Termin złożenia deklaracji PITNiezależnie od tego, czy pozyskałeś dochód w poprzednim roku poprzez otrzymanie wynagrodzenia od pracodawcy, pobrałeś je z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych czy prowadzisz własną działalność, opłacasz podatek dochodowy. W zależności od sposobu opodatkowania, składki mogą się różnić. Do końca litego danego roku powinieneś dostać od wszystkich swoich byłych pracodawców PIT z wyszczególnieniem przychodów opodatkowanych, za które powinieneś rozliczyć się z Urzędem Skarbowym do kwietnia tego samego roku. Deklaracja dotyczy roku poprzedzającego ten, w którym ją składasz.

Podatek dochodowy - kiedy go płacę?Podatek dochodowy jest szczególnie istotny dla osób, które pobierają przychód z tytułu działalności gospodarczej. Te osoby muszą jeden raz w miesiącu wypłacać do Urzędu odpowiednie kwoty podatku, które są uzależnione od ich przychodów oraz kosztów pozyskania przychodów. W przypadku deklaracji podatkowej osoby te wypełniają PIT w celu sporządzenia imiennej informacji podatkowej. Jeżeli prawidłowo rozliczały się przez cały rok, jest to jedynie formalność w ich wypadku.

PIT 37 wypełnia się również w wypadku pozyskania dochodów z tytułu umowy o pracę, o dzieło lub dowolnego tytułu stosunku pracy. Ministerstwo finansów co roku podaje kwotę wolną od podatków, która jest zależna od minimalnej oraz średniej krajowej. Jeżeli Twój dochód jest mniejszy od tej kwoty, uzyskasz zwrot podatku na swoje konto. W takim przypadku każdy jest zobowiązany złożyć deklarację, ale wyłącznie za pośrednictwem płatnika, aby zyskać odpowiedni zwrot.

Zeznanie podatkowe zawiera w sobie również informację o podatku dochodowym. Osoby zatrudnione na umowę podatek ten płacą co miesiąc. Jest on odliczany od wypłacanej pensji i wynosi odpowiednio w zależności od rodzaju opodatkowania.

Shutterstock


Ulgi w PIT 37Ulgi w PIT 37 obejmują pewien zakres sytuacji życiowych, kiedy płatnik jest częściowo zwolniony z opłacania podatków. Wtedy, w zeznaniu rocznym należy zaznaczyć informację o przysługującej uldze. W ten sposób istnieje możliwość odzyskania części pieniędzy, jakie zostały wpłacone na rzecz Skarbu Państwa z pensji osób, którym przysługuje prawo do poszczególnych ulg. Warto zapoznać się z aktualną listą, ponieważ znajduje się na niej wiele elementów, które na co dzień generują koszty. Ulga przysługuje również rodzinom z dziećmi, a jej wielkość jest uzależniona od wielkości rodziny.

ZasiłkiZasiłki w PIT 37 pobierane podczas świadczenie umowy o pracę również należy uwzględnić. W deklaracji znajduje się specjalna rubryka przeznaczona do wpisywania kwoty zasiłków, jakie były wypłacane w roku poprzednim. Należy wpisać dokładną kwotę, jaka została podana w PIT. Zasiłki są inaczej opodatkowane niż przychód z tytułu umowy o pracę, dlatego należy je uzupełnić w innej rubryce niż informacje o innych przychodach.

Deklaracja PIT 37 jest niezwykle ważna, ponieważ podsumowuje cały rok podatkowy. Umożliwia podatnikom zwrot podatku, jeżeli nie przekroczyli kwoty wolnej od podatku lub przysługują im poszczególne ulgi. Pozwala również Urzędowi Skarbowemu nadzorować przepływ pieniędzy w państwie oraz ilość podatków. Warto wiedzieć jak prawidłowo wypełnić PIT 37.