Wiadomości

  • 26 stycznia 2022
  • wyświetleń: 5767

Deklarację śmieciową można już złożyć przez internet

W internecie jest już dostępny format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O udostępnieniu formatu poinformowało Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

śmieci, odpady, kosze, kubły
Deklarację śmieciową można już złożyć przez internet · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie. Obowiązek dotyczy również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotów władających nieruchomością. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku właścicieli nieruchomości, to wykonuje go ten podmiot, który faktycznie włada nieruchomością. Obowiązek złożenia deklaracji śmieciowej mają osoby, które dotąd nie złożyły tego dokumentu lub chcą dokonać jego korekty.

Jak informuje Biuro ds. Gospodarki Odpadami czechowickiego UM, deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  • lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Link do platformy jest dostępny w zakładce Samorząd /Gospodarka odpadami/e-Deklaracja, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. - W dalszym ciągu istnieje możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie papierowej, która dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czechowice-Dziedzice - dodaje Biuro ds. Gospodarki Odpadami.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.