Wiadomości

  • 28 stycznia 2022
  • wyświetleń: 1023

Za nami styczniowa sesja Rady Powiatu Bielskiego

W czwartek, 27 stycznia odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Bielskiego. Podczas spotkania samorządowców między innymi złożono relację z pracy Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bielsko-Biała oraz powiatu bielskiego

Za nami styczniowa sesja Rady Powiatu Bielskiego
Za nami styczniowa sesja Rady Powiatu Bielskiego · fot. Powiat bielski


Po otwarciu w trybie zdalnym obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Bielsku-Białej przez Przewodniczącego Rady Jana Borowskiego informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym przedstawił starosta bielski Andrzej Płonka.

Natomiast Marek Rączka naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego złożył relacje z pracy Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bielsko-Biała oraz powiatu bielskiego. Realizuje ona zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym. Kluczowymi tematami, które podejmowała Komisja na swoich posiedzeniach w 2021 roku były: przedstawienie budżetu miasta i powiatu w zakresie zagadnień porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na 2021 rok, informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji za rok 2020, informacja roczna z działalności Straży Miejskiej za rok 2020, omówienie wniosku OSP Stare Bielsko dotyczącego utworzenia na terenie Bielska-Białej i powiatu grupy poszukiwawczej składającej się z Ochotniczych Straży Pożarnych, policji, Państwowej Straży Pożarnej i GOPR Beskidy, informacja na temat organizowanych zgromadzeń na terenie miasta Bielska-Białej w 2020 roku oraz w I kwartale 2021 roku.

Ponadto odbyło się omówienie aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie miasta i powiatu, przygotowanie Grupy Beskidzkiej GOPR do działań w górach, przedstawienie informacji o działaniu monitoringu wizyjnego miasta - wnioski i problemy, wpływ ponadnormatywnych służb policjantów na poprawę stanu bezpieczeństwa obywateli, informacja z działalności Eco patrolu, przygotowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań z zakresu ratownictwa technicznego na terenie miasta i powiatu, aktualna sytuacja migracyjna na terenie miasta Bielsko-Biała oraz powiatu Bielskiego.

W dalszej części sesji sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2021 roku przedstawiła Janina Janica-Piechota Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Radni Powiatu Bielskiego jednogłośnie podjęli uchwały w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku-Białej na 2022 r.;
  • zlecenia Komisji Skarg, wniosków i petycji przeprowadzenia kontroli skargi z dnia 14 stycznia 2022 r. na Starostę Bielskiego;
  • powierzenia Gminie Wilkowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;
  • powierzenie gminie Jasienica zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
  • zmiany Uchwały Nr VI/36/318/21 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego;
  • zmian Uchwały Nr VI/36/319/21 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2022 rok z późniejszymi zmianami.
  • zlecenia Komisji Skarg, wniosków i petycji przeprowadzenia kontroli skargi z dn 17. 01. 2022 roku na starostę bielskiego.

mp / czecho.pl

źródło: Powiat Bielski

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.