czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 6 października 2007
  • wyświetleń: 1123

Rada Miejska przyznaje stypendium

Do 15 października można składać wnioski o przyznanie stypendium (w dziedzinie: kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz oświaty i nauki) dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów zamieszkałych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Reklama

Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpić mogą: burmistrz, komisje stałe rady miejskiej, stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej, kultury i sztuki, przedstawiciele czechowickich placówek oświatowo-wychowawczych, przedstawiciele innych instytucji i stowarzyszeń i zainteresowana strona lub przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w zalakowanej kopercie z adresem „Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach” z dopiskiem „stypendium” w nieprzekraczalnym terminie do 15 października danego roku kalendarzowego na rok następny.

Kryteria przyznawania stypendiów:
- w dziedzinie kultury i sztuki: zwycięzcy konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego, zwycięzcy i laureaci konkursów szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego oraz uczestnicy prestiżowych wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych;
- w dziedzinie kultury fizycznej: medaliści mistrzostw Polski oraz medaliści międzynarodowych imprez sportowych (Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, olimpiada, uniwersjada) w dyscyplinach sportowych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i reprezentujący gminę Czechowice-Dziedzice;
- w dziedzinie oświaty i nauki: zwycięzcy konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego oraz zwycięzcy i laureaci konkursów szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego.

Wnioski opiniowane będą przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu zgodnie z przedmiotem działania, nie później niż do 15 listopada danego roku kalendarzowego na rok następny.

http://www.um.czechowice-dziedzice.pl/download/styp_rm.doc target=_blank class=dodaj>Pobierz wniosek o stypendium.

new / czecho.pl

Źródło: UM Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.