czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

 • 8 lutego 2022
 • wyświetleń: 1431

Ptasia grypa w Bestwince: przestało obowiązywać rozporządzenie wojewody

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej poinformował, że w ubiegły poniedziałek, 31 stycznia zostały zakończone czynności czyszczenia i ostatecznej dezynfekcji w kompleksie fermy drobiu w Bestwince, która 28 grudnia 2021 roku została uznana za ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Reklama

kura, ptasia grypa
Ptasia grypa w Bestwince: przestało obowiązywać rozporządzenie wojewody · fot. pixabay.com


Przypomnijmy, jak informowaliśmy w tym artykule, Powiatowy Lekarz Weterynarii Izabela Handwerker potwierdziła wystąpienie ptasiej grypy w Bestwince. W piśmie rozesłanym do samorządów mogliśmy przeczytać, że dalsze rozwijanie choroby może zakończyć się decyzją o uśmierceniu drobiu w gospodarstwach. Sytuacja dotyczyła gminy Bestwina oraz sąsiednich: Czechowic-Dziedzic, Wilamowic, Jasienicy i Bestwiny oraz miasta Bielsko-Biała.

Z kolei 30 grudnia wojewoda śląski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bielskiego i pszczyńskiego oraz miasta Bielsko-Biała. Teren miasta Czechowice-Dziedzice jest obszarem zapowietrzonym, z kolei Ligota i Zabrzeg to tereny zagrożone. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

- 31 stycznia zostały zakończone czynności czyszczenia i ostatecznej dezynfekcji w kompleksie fermy drobiu w Bestwince, która w 28 grudnia 2021 roku została uznana za ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków - poinformował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej, Izabela Handwerker.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej ogłosił w bieżącym komunikacie, że 29 stycznia przestało obowiązywać rozporządzenie wojewody śląskiego z 30 grudnia 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bielskiego i pszczyńskiego oraz miasta Bielsko-Biała.

- Niemniej jednak pomimo uchylenia restrykcji odnoszących się do utrzymywania drobiu nałożonych ww. rozporządzeniem, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej przypomina, iż w dalszym ciągu obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wysoce zjadliwej grypy ptaków, które wprowadziło zakazy i nakazy w przedmiotowym zakresie - czytamy w najnowszym komunikacie. Zakazy i nakazy publikujemy poniżej.

Zakazuje się:
 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;


Nakazuje się:
 • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z vwłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • stosowanie przez osoby vwkonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich, i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.