Wiadomości

  • 15 lutego 2022
  • wyświetleń: 1489

Kiedy należy się odprawa przy zwolnieniu?

Materiał partnera:

Wielu Polaków nie ma oszczędności ani nie podejmuje dodatkowe zatrudnienia. Dla nich bardzo często praca na etacie jest jedynym źródłem dochodu, więc wypowiedzenie może stać się poważnym problemem. Może także zrujnować budżet, więc warto wiedzieć, kiedy przysługuje prawo do trzymiesięcznego wynagrodzenia lub odprawy ustalonej na innych zasadach. Dzięki temu można zapewnić sobie środki do momentu znalezienia nowej pracy.

[zdjecie=30868

O czym pamiętać w dniu rozwiązania stosunku pracy?Warto pamiętać, że nie każdemu pracownikowi będzie się należeć odprawa przy zwolnieniu. Zasady reguluje ustawa z 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W myśl zapisów mówimy o zwolnieniach grupowych oraz indywidualnych.

Zapisy o szczególnych zasadach rozwiązywania umowyKażdemu pracownikowi, który dostał wypowiedzenie w ramach zwolnień grupowych, należy się odprawa pieniężna. By spełnić ten warunek pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 osób, w ciągu 30 dni rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z 10 zatrudnionymi (w przypadku kadr mniejszej niż 100 osób) lub z 10% (gdy ich ilość mieści się w przedziale 100-300) lub też 30, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej trzystu lub więcej pracowników.

Uzgodnienia z pracownikami stosunków pracyOdprawa pieniężna przysługuje także pracownikom, którzy są zwalniani indywidualnie, ale tylko wtedy, gdy przyczyny ustania stosunku pracy są po stronie pracodawcy. Dzieje się tak przy ogłoszeniu upadłości lub też wówczas, gdy sytuacja finansowa firmy jest niekorzystna. W momencie gdy decyzja o zwolnieniu indywidualnym była również spowodowana winą pracownika, odprawa nie będzie się należeć. Natomiast pieniądze od danego pracodawcy będą się wypłacane, gdy przełożony wypowiada warunki pracy lub płacy, a pracownik ich nie przyjmie.

Wysokość odprawy zależy od stażu pracy. Do jednomiesięcznego wynagrodzenia mają prawo pracownicy zatrudnienie u danego pracodawcy krócej niż dwa lata. Dwumiesięczne otrzymają osoby o stażu od 2 do 8 lat. Prawo do trzymiesięcznego wynagrodzenia mają pracujmy ponad 8 lat. Z zasady odprawa nie może przekraczać kwoty piętnastokrotnego minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w dniu rozwiązania stosunku pracy. Poza tym do stażu zakładowego pracownika wlicza się okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, nawet gdy zaistniały różnego rodzaju przerwy. Należy odprawę wypłacić najpóźniej w dniu rozwiązania umowy lub w momencie wypłaty ostatniego wynagrodzenia.