Wiadomości

  • 11 marca 2022
  • wyświetleń: 9781

Wojna na Ukrainie uderzy w jedną z czechowickich spółek?

W raporcie giełdowym spółka Polwax, która w Czechowicach-Dziedzicach posiada zakład produkcji świec i zniczy, poinformowała o potencjalnym wpływie sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy na jej działalność.

Zakład spółki Polwax w Czechowicach-Dziedzicach
Zakład spółki Polwax w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Polwax


4 marca zarząd spółki Polwax dokonał analizy i oceny wpływu sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy na jej działalność. Jak czytamy w raporcie bieżącym ocenił on, że istnieje ryzyko, że konflikt zbrojny na Ukrainie, a także sytuacja polityczno-gospodarcza Rosji i Białorusi może mieć wpływ na przyszłe wyniki i działalność spółki.

Jak wskazała spółka, ryzyko w szczególności związane jest "ze spadkiem dostępności gaczy parafinowych z kierunków wschodnich - działania i wprowadzane sankcje mogą wydłużyć, a nawet przerwać łańcuch dostaw. Obecnie trudno dokładnie oszacować potencjalny wpływ ewentualnego przerwania dostaw. Można spodziewać się przejściowego niedopasowania popytu do podaży surowców parafinowych, co może mieć wpływ na dostępność oraz wzrosty cen surowca. Spółka posiada bezpieczny poziom zapasów, a dywersyfikacja zamówień pozwala na utrzymywanie aktywnych łańcuchów dostaw ze stron bezpośrednio niezwiązanych z konfliktem".

Jest także związane z "prawdopodobnym brakiem dostaw z Rosji i Ukrainy określonych komponentów do produkcji zniczy, co może spowodować konieczność poszukiwania dostawców alternatywnych, konieczność zmian w harmonogramach produkcji i w konsekwencji może wpłynąć na marżowość określonych grup produktów. Spółka monitoruje sytuację i dołoży staranności w pozyskaniu komponentów z alternatywnych źródeł".

Ponadto zarząd Polwaxu ocenia, że strefa pracownicza nie będzie mieć istotnego negatywnego wpływu na działalność Spółki, przy czym realna ocena ze względu na znaczną sezonowość sprzedaży i tym samym okresowo zwiększanym zatrudnieniem będzie możliwa w późniejszym terminie.

W Zakładzie Produkcji Świec i Zniczy spółki Polwax, zlokalizowanym w Czechowicach-Dziedzicach produkowane są znicze oraz świece wolnostojące, jak również zalewane w pojemnikach o różnych kształtach, rozmiarach i kolorach.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.