czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 16 marca 2022
  • 20 marca 2022
  • wyświetleń: 7573

Jaki jest stan infrastruktury Obrony Cywilnej na terenie gminy?

Po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę radny Mariusz Sekta, podczas sesji Rady Miejskiej, dopytywał o kwestie infrastruktury Obrony Cywilnej, m.in. schronów, na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Poprosiliśmy o informację w tej sprawie w czechowickim Urzędzie Miejskim.

Reklama

PocztowkaZCzechowic,Czechowice,CzechowiceDziedzice,PocztowkaZCzechowic,ZdjęciaZDrona,Podbeskidzie,
Jaki jest stan infrastruktury Obrony Cywilnej na terenie gminy? · fot. Mariusz


O sprawy Obrony Cywilnej na terenie gminy Czechowice-Dziedzice dopytywał podczas marcowej sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach radny Mariusz Sekta. - Przeczytałem wywiad z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, panem Markiem Brzezinskim, który stwierdził, że rozlanie się tego konfliktu na kraje sąsiednie jest możliwe, nie wiadomo, co siedzi w głowie pana Putina. Taka ewentualność jest brana poważnie pod uwagę. Obrazy tych barbarzyńsko bombardowanych ukraińskich miast budzą grozę. Ludzie chronią się w różnego rodzaju ukryciach, schronach - dzięki temu ofiar jest pewnie mniej, niż gdyby nie mieli takich miejsc - mówił radny Sekta.

- W związku z tym zwróciłem się wczoraj telefonicznie do pana burmistrza z zapytaniem, jaki jest stan przygotowań do tyczących obrony cywilnej w naszym mieście, a w szczególności właśnie budowli ochronnych, czyli schronów i ukryć, których zgodnie z wytycznymi szefa Obrony Cywilnej Kraju z 2018 roku powinniśmy mieć przynajmniej kilkadziesiąt. Ten dokument wskazuje między innymi metodologię klasyfikacji takich obiektów - gęstość rozmieszczenia, sposoby ich pozyskiwania, także z istniejących zasobów, na przykład piwnic. Nie trzeba koniecznie budować nowych obiektów. Zasady ich oznaczania, ewidencji kontroli technicznej itd. Ten dokument jest w posiadaniu naszego magistratu. Mam jednocześnie świadomość przeciążenia pracą Wydziału Zarządzania Kryzysowego - to wprost wynika z nałożenia się zarówno epidemii i kryzysu uchodźczego - ci ludzie są potwornie zapracowani. W związku z tym wyraziłem opinię, że warto byłoby przyjąć do pracy jakiegoś emerytowanego wojskowego, najlepiej z wojsk inżynieryjnych, który mógłby się tą sprawą poważnie zająć - dodał członek czechowickiej Rady Miejskiej.

- Usłyszałem to, czego mogłem się spodziewać - że schronów nie ma, nie ma pieniędzy i oczywiście, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa - nie ma regulacji prawnych. Panie burmistrzu, planujemy wydać pieniądze na zakup starych obiektów przemysłowych, hal, była gorąca dyskusja na ten temat. Sugerowałbym część tych środków przeznaczyć na to, co w hierarchii potrzeb jest wyżej - znacznie wyżej. Tu być może chodzi o kwestie, z punktu widzenia etyki, granicznych - życia i śmierci. Nie chcę być źle odebrany, ale podejrzewam, że doszło do jakichś zaniedbań. W związku z tym zwróciłem się do szefa Obrony Cywilnej Kraju z prośbą o zajęcie stanowiska i ewentualna interwencję i będę tę sprawę pilotował - podsumował radny Sekta.

W nawiązaniu do tej wypowiedzi radnego Mariusza Sekty zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach o informacje na temat stanu infrastruktury Obrony Cywilnej w naszej gminie z podziałem na schrony oraz ukrycia dla ludności cywilnej oraz o to, ile osób mogłoby się w nich ukryć. Jak poinformowano redakcję portalu czecho.pl, budowle ochronne w Czechowicach-Dziedzicach, znajdujące się na wykazie Wojewody Śląskiego, to:
  • Elektrociepłownia Północ - (ul. Legionów 243A) - schron typ II (zakładowy)
  • LOTOS - (ul. Łukasiewicza 2) schron typ IV (zakładowy)
  • LOTOS - (ul. Łukasiewicza 2) schron typ IV (zakładowy)
  • LOTOS - (ul. Łukasiewicza 2) schron typ IV (zakładowy)
  • PKP CARGO - (Zabrzeg Czarnolesie) ukrycie typ II (zakładowe)
  • PKP CARGO - (ul. Hutnicza 14) ukrycie typ II (zakładowe)
  • PCC Consumer Products Czechowice (Fabryka Zapałek) - (ul. Łukasiewicza 5) ukrycie typ II (zakładowe)


- Na terenie gminy Czechowice-Dziedzice znajdują się 4 schrony i 3 ukrycia. W tych budowlach może znaleźć schronienie 469 osób (wszystkie miejsca są przeznaczone dla pracowników zakładów, na których terenie się znajdują). Wytyczne Szefa OC kraju z 4 grudnia 2018 roku w sprawie postępowania z zasobami budownictwa określają, że w przypadku podwyższenia stanu gotowości obronnej państwa lub innego zagrożenia, zaleca się przygotowanie doraźnych ukryć chroniących przed skutkami działań zbrojnych w ramach powszechnej samoobrony. Doraźne ukrycia będzie się przygotowywać głównie poprzez adaptację istniejących obiektów budowlanych (np. piwnice, podpiwniczenia) lub w formie wolnostojącej - informuje Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych czechowickiego UM.

Czy gmina Czechowice-Dziedzice posiada odpowiednią ilość sprzętu ochronnego i ratunkowego w ramach Obrony Cywilnej? - Zadania z zakresu OC na terenie gminy Czechowice-Dziedzice będą wypełniać wszystkie jednostki zajmujące się obecnie ochroną ludności m.in. Ochotnicze Straże Pożarne, służby medyczne lub inne służby techniczne np. służby komunalne, pogotowia techniczne. Jednostki te są wyposażone odpowiednio do wykonywanych zadań - dodaje jednostka.

Jak poinformował nasz portal Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, obecny Plan obrony Cywilnej gminy Czechowice-Dziedzice sporządzony został w 2012 roku i podlega corocznej aktualizacji.

Warto dodać, że w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czechowice-Dziedzice dostępne jest zarządzenie burmistrza, będącego Szefem Obrony Cywilnej w gminie, z 28 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. Ustala on wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych, funkcjonujących na terenie naszej gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. Dokument wraz załącznikami (lista instytucji) dostępny jest tutaj.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.