Wiadomości

 • 17 marca 2022
 • 22 marca 2022
 • wyświetleń: 2566

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego m.in. na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie,

pieniądze, kasa, dofinansowanie, dotacja, wypłata
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


- Obywatelowi Ukrainy przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, jeżeli wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. i który został wpisany do rejestru PESEL. Zza legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która wjechała w tym czasie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - informuje Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wniosek zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:
 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • płeć;
 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • adres pobytu;
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej - o ile je posiada;
 • numer PESEL.


Obywatele Ukrainy posiadający uprawnienia do jednorazowego świadczenia pieniężnego, od poniedziałku, 21 marca mogą składać wnioski o wypłatę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach ul. Kolejowa 37, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.30. - Prosimy aby osoby, które założyły już konto bankowe w Polsce przyniosły ze sobą dane rachunku, na który będzie wypłacane świadczenie - informuje czechowicki OPS.

Одноразова грошова допомога громадянам УкраїниГромадянин Українимає право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену для життєдіяльності, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла, якщо він законно в’їхав на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року та заявляє про намір залишитися. Його перебування на цій території вважається законним протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року і внесено до реєстру PESEL (ідентифікаційний код), перебування дитини народженої на тереторії Республіки Польща на той час також вважається законним.

Заява про виплату одноразової грошової допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Заява містить дані особи, яка подає заяву, або дані особи, від імені якої подається заява:

Ім’я (імена) та прізвище;
Дата народження;
Громадянство;
Стать;
Вид документа, що є підставою для перетину кордону;
Серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону;
Відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща;
Адреса проживання;
Контактні дані, включаючи номер телефону або електронну адресу(за наявності);
Номер PESEL (ідентифікаційний код).
Про кінцевий термін прийому заявок повідомимо в окремому оголошенні.

Громадяни України, які мають право на одноразову грошову допомогу, з 21 березня 2022 року можуть подавати заяви про виплату до Центру Соціальної Допомоги в Czechowice-Dziedzice, вул.Kolejowa 37 з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:30.

Просимо людей, які вже відкрили банківський рахунок у Польщі, принести з собою реквізити рахунку, на який буде виплачена допомога.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Solidarni z Ukrainą" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Solidarni z Ukrainą

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Solidarni z Ukrainą" podaj