Wiadomości

  • 21 marca 2022
  • 3 kwietnia 2022
  • wyświetleń: 12580

W kwietniu kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu naszej gminy

Za nami:

Od 6 do 13 kwietnia trwać będzie kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu gminy Czechowice-Dziedzice. Informację przekazał Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

książeczka wojskowa, wojsko, kwalifikacja
W kwietniu kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu naszej gminy · fot. UM Czechowice-Dziedzice


W obwieszczeniu wojewody śląskiego o kwalifikacji wojskowej w 2022 roku czytamy, że do stawienia się wzywa się:
  • mężczyzn urodzonych w 2003 roku,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w roku 2001-2002, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U., poz. 944),

  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Kwalifikacja wojskowa dla wyżej wymienionych osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta Szczyrk, miast i gmin: Czechowice-Dziedzice, Wilamowice oraz gmin: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka i Wilkowice - przeprowadzona zostanie w Bielsku-Białej przy ul. E. Plater 14 - Bielskie Pogotowie Ratunkowe w okresie od 4 kwietnia do 16 maja, z wyłączeniem 2 maja, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00.

Pełną treść obwieszczenia wojewody śląskiego o kwalifikacji wojskowej w 2022 roku można znaleźć tutaj.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.