Wiadomości

  • 22 marca 2022
  • wyświetleń: 1936

[FOTO] Harcerze czechowickiego hufca ZHP wspierają uchodźców

Już od pierwszych dni działań zbrojnych w Ukrainie jednostki wchodzące w skład Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice prężnie działają na terenie gminy Bestwina, gminy Czechowice-Dziedzice, gminy Goczałkowice-Zdrój oraz powiatu pszczyńskiego. Drużyny w dużej mierze skupiają się na lokalnych potrzebach uchodźców z Ukrainy.

Harcerze czechowickiego hufca ZHP wspierają uchodźców · fot. Hufiec ZHP Czechowice-Dziedzice


Grupa Ratownicza HKR Pszczyna, w skład którego wchodzą wędrownicy i instruktorzy naszego hufca, przy współudziale z Powiatem Pszczyńskim oraz Polskim Czerwonym Krzyżem Bielsko-Biała, organizuje zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby. Artykuły są przekazywane lokalnej społeczności oraz bezpośrednio do punktów, które przekazują środki dalej - do Ukrainy.

Grupa Ratownicza od 1 marca jest obecna na polsko-ukraińskiej granicy, gdzie pełni służbę medyczną. W ramach działalności Punktu Medycznego Grupa wykonała dotychczas między innymi transporty sanitarne osób wymagających natychmiastowej konsultacji lekarskich. Grupa udzieliła pomocy setkom osobom znajdujących się na granicy w województwie podkarpackim, nawiązała kontakt z lokalnym oddziałem Caritas w celu usprawnienia dostępności leków osobom przewlekle chorym, które utraciły możliwość konsultacji lekarskich w Ukrainie oraz w odpowiedzi na prośbę o wsparcie Maltańskiej Służby Medycznej zorganizowała dwudniowy patrol Ratowników KPP na przejściu granicznym w Krościenku.

W ramach służby wędrownicy oraz instruktorzy hufca uczestniczyli w Patrolu na Granicy, który był koordynowany przez Hufiec ZHP Ziemi Przemyskiej. Podczas służby w Przemyślu czechowiccy harcerze odpowiadali za dwa zagadnienia. Pierwszym z nich była kwestia związana bezpośrednio z uchodźcami. Do zadań wolontariuszy była między innymi koordynacja działań na dworcu PKP, rejestracja osób w punkcie recepcyjnym w Przemyślu oraz kwaterowanie w miejscach noclegowych. Drugim z zadań harcerzy była organizacja pracy wolontariuszy, czyli rejestracja nowych wolontariuszy oraz organizacja zaplecza kuchennego.

Komenda Hufca ZHP Czechowice Dziedzice przy współpracy z lokalnymi OSP Dziedzice, 
OSP Czechowice oraz OSP Lipowiec organizuje zbiórkę środków pierwszej potrzeby. Zbiórka jest przeprowadzona na terenie Czechowic-Dziedzic, a zebrane środki są przekazywane do gminnego punktu zbiórki oraz do Chorągwi Śląskiej (zarząd terytorialny ZHP na terenie województwa śląskiego), skąd są przekazywane dalej na granicę polsko-ukraińską.

W ramach akcji pomocowej hufiec przekazał kilkadziesiąt łóżek typu "kanadyjka" wraz 
z kocami i materacami. Harcerski sprzęt jest wykorzystywany w okolicznych OSP, które przyjmują uchodźców. Od 14 marca pomieszczenia hufca przy ul. Legionów zostały przekazane do dyspozycji sztabu kryzysowego Gminy Czechowice-Dziedzice. Pomieszczenia służą jako miejsca noclegowe dla Ukraińców. W sumie w hufcu w jednym czasie może zostać
ulokowanych 20 osób (aktualnie 17 osób). 


W ramach śródrocznej pracy podstawowych jednostek organizacyjnych, czyli gromad zuchowych oraz drużyn harcerskich, kadra przeprowadza zajęcia zapoznające podopiecznych z obecną sytuacją. Dzieci uczą się podstawowych zwrotów w języku ukraińskim, uczą się tolerancji i zrozumienia oraz empatii wobec drugiego człowieka.

Dodatkowo Komenda Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice jest w ciągłym kontakcie z kadrą informując ją o aktualnych wytycznych oraz zaleceniach Głównej Kwatery ZHP i lokalnych grup pomocowych. Oprócz działań pomocowych na rzecz Ukraińców kadra zabezpiecza serwisy internetowe jednostek przed atakami cybernetycznymi.

Działania Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice są prowadzone w trybie ciągłym oraz niezakłócającym śródrocznej pracy jednostek harcerskich i zuchowych. Pola służby, na których sprawdzają się członkowie czechowickiego Hufca ZHP są różnorodne, a przede wszystkim efektywne. Służba w myśl przyrzeczenia harcerskiego "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu" to dla harcerskiego środowiska nie tylko zaszczyt, ale również obowiązek.

Anna Mazur-Majewska

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Solidarni z Ukrainą" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Solidarni z Ukrainą

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Solidarni z Ukrainą" podaj