Wiadomości

  • 26 marca 2022
  • 27 marca 2022
  • wyświetleń: 3411

Harcerze z pomocą Ukrainie - pierwszy miesiąc działań

Harcerze z Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice pomagają obywatelom Ukrainy na terenie powiatu pszczyńskiego i sąsiadujących gmin. Ich przedstawicielka przygotowała podsumowanie dotychczasowych aktywności.

Harcerze z pomocą Ukrainie - pierwszy miesiąc działań - 03.2022 · fot. ZHP Czechowice-Dziedzice


Hufiec ZHP Czechowice-Dziedzice działa na terenie gmin Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój oraz powiatu pszczyńskiego. Drużyny w dużej mierze skupiają się na lokalnych potrzebach uchodźców z Ukrainy.

Grupa Ratownicza HKR Pszczyna, w skład którego wchodzą wędrownicy i instruktorzy naszego hufca, przy współudziale z Powiatem Pszczyńskim oraz Polskim Czerwonym Krzyżem Bielsko-Biała, organizuje zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby. Artykuły są przekazywane lokalnej społeczności oraz bezpośrednio do punktów, które przekazują środki dalej - do Ukrainy.

Grupa Ratownicza od 1 do 23 marca była obecna na polsko-ukraińskiej granicy, gdzie pełnili służbę medyczną. W ramach działalności Punktu Medycznego Grupa wykonała dotychczas między innymi transporty sanitarne osób wymagających natychmiastowej konsultacji lekarskich. Grupa udzieliła pomocy setkom osobom znajdujących się na granicy w województwie podkarpackim, nawiązała kontakt z lokalnym oddziałem Caritas w celu usprawnienia dostępności leków osobom przewlekle chorym, które utraciły możliwość konsultacji lekarskich w Ukrainie oraz w odpowiedzi na prośbę o wsparcie Maltańskiej Służby Medycznej zorganizowała dwudniowy patrol Ratowników KPP na przejściu granicznym w Krościenku.

Loading...


W ramach służby wędrownicy oraz instruktorzy hufca uczestniczyli w Patrolu na Granicy, który był koordynowany przez Hufiec ZHP Ziemi Przemyskiej. Podczas służby w Przemyślu czechowiccy harcerze odpowiadali za dwa zagadnienia. Pierwszym z nich była kwestia związana bezpośrednio z uchodźcami. Do zadań wolontariuszy była między innymi koordynacja działań na dworcu PKP, rejestracja osób w punkcie recepcyjnym w Przemyślu oraz kwaterowanie w miejscach noclegowych. Drugim z zadań harcerzy była organizacja pracy wolontariuszy, czyli rejestracja nowych wolontariuszy oraz organizacja zaplecza kuchennego.

Loading...


Komenda Hufca ZHP Czechowice Dziedzice przy współpracy z lokalnymi OSP Dziedzice, OSP Czechowice oraz OSP Lipowiec organizuje zbiórkę środków pierwszej potrzeby. Zbiórka jest przeprowadzona na terenie Czechowic-Dziedzic, a zebrane środki są przekazywane do gminnego punktu zbiórki oraz do Chorągwi Śląskiej (zarząd terytorialny ZHP na terenie województwa śląskiego), skąd są przekazywane dalej na granicę polsko-ukraińską.

W ramach akcji pomocowej hufiec przekazał kilkadziesiąt łóżek typu "kanadyjka" wraz z kocami i materacami. Harcerski sprzęt jest wykorzystywany w okolicznych OSP, które przyjmują uchodźców. Od 14 marca pomieszczenia hufca przy ul. Legionów zostały przekazane do dyspozycji sztabu kryzysowego Gminy Czechowice-Dziedzice. Pomieszczenia służą jako miejsca noclegowe dla Ukraińców. W sumie w hufcu w jednym czasie może zostać ulokowanych 20 osób (aktualnie 17 osób).

W ramach śródrocznej pracy podstawowych jednostek organizacyjnych, czyli gromad zuchowych oraz drużyn harcerskich, kadra przeprowadza zajęcia zapoznające podopiecznych z obecną sytuacją. Dzieci uczą się podstawowych zwrotów w języku ukraińskim, uczą się tolerancji i zrozumienia oraz empatii wobec drugiego człowieka.

Dodatkowo Komenda Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice jest w ciągłym kontakcie z kadrą informując ją o aktualnych wytycznych oraz zaleceniach Głównej Kwatery ZHP i lokalnych grup pomocowych. Oprócz działań pomocowych na rzecz Ukraińców kadra zabezpiecza serwisy internetowe jednostek przed atakami cybernetycznymi.

Działania Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice są prowadzone w trybie ciągłym oraz niezakłócającym śródrocznej pracy jednostek harcerskich i zuchowych. Pola służby, na których sprawdzają się członkowie czechowickiego Hufca ZHP są różnorodne, a przede wszystkim efektywne. Służba w myśl przyrzeczenia harcerskiego "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu" to dla harcerskiego środowiska nie tylko zaszczyt, ale również obowiązek.

Opracowała:
phm. Anna Mazur-Majewska
Rzeczniczka Prasowa Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice

ar / czecho.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Solidarni z Ukrainą" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Solidarni z Ukrainą

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Solidarni z Ukrainą" podaj